Kohila Keskkonnahariduse Keskus

30.10.19

Inimene toimib edukalt ainult niisuguses keskkonnas, mille põhjuslikke seoseid ta mõistab või arvab mõistvat.
(Lennart-Georg Meri, Hõbevalgem, 1976)

Kohila Keskkonnahariduse Keskuse eesmärgiks on pakkuda Raplamaa ja Lõuna- ning Lääne-   Harjumaa piirkonna lastele, noortele
ja täiskasvanutele keskkonnahariduslikku tegevust, koostada oma toimimiseks vajalikke keskkonnahariduslikke õppematerjale ning osaleda  regionaalses, ülemaalises või rahvusvahelises keskkonnahariduslikus koostöös.

Sihtgrupiks on kõik elanike vanusegrupid lasteaialastest täiskasvanuteni. Fookusgrupp on piirkonna üldhariduskoolide õpilased.

Looduses koos targaks!

Postiaadress: Kooli 1, Kohila alev, Raplamaa, 79805

E-posti aadress: khk(at)kohila.edu.ee

Koduleht: www.kohila.edu.ee/khk

Juhataja Irene Volk

Telefon +372 5855 8040

 

 

Toimetaja: MERLE BELJÄEV