Põnnipere lasteaed

Me tahame olla selline lasteaed:
kuhu laps tahab tulla
kuhu lapsevanem tahab oma lapse tuua
kus õpetaja tahab töötada

Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on luua keskkond, mis tagab laste kehalise, vaimse ja sotsiaalse, sealhulgas kõlbelise ja esteetilise arengu, valmistades lapsed ette koolis õppimiseks ja igapäevaeluga toimetulemiseks. Keskkonna loomisel on oluline silmas pidada, et lasteaias on lapsel turvaline olla ja talle pakutakse piisaval hulgal eduelamusi.

Aadress:
Lasteaia tänav 7, Prillimäe alevik, Kohila vald,79702 Raplamaa

Tel. 483 5342, 55560049
e-post ponnid(at)kohila.ee

koduleht http://ponnipere.edu.ee
direktor Anu Kaeval
õppealajuhataja 
direktori asetäitja majanduse alal Ülle Tamm