Sipsiku lasteaed

Lasteaia eripäraks on eelkõige terviseedendus, mille eesmärgiks on hoida ja tugevdada laste ja personali tervist ning toetada iga lapse individuaalset arengut. Selleks on loodud väga hea kasvu- ja töökeskkond lastele ning personalile – hoone ja siseruumid on re-
noveeritud, õueala korrastatud ja turvaline.

Lasteaia tervisliku ja tasakaalustatud menüü koostab toitumisspetsialist, toimub mitmeid tervislikke eluviise kujundavaid üritusi ning antud teemadele pööratakse palju tähelepanu ka igapäeva tegevustes. 

Lastele on tagatud erinevad tugisüsteemid.

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks on loodud kaasaegne, vajalike vahenditega varustatud keskkond. Õppeprotsessi põhieesmärgiks on iga lapse arengupotentsiaali toeta-
mine.  Aktiivselt kasutataks õppetegevustes arvutit, projektorit, nutiseadmeid ja võimalusi, mis nende vahendite kasutamisega kaasnevad. Toimuvad robootikategevused, kus lapsed tegelevad ka programmeerimisega, kasutatakse lego harivaid klotse ja Bee-Bot roboteid.

Lasteaias on erinevad huviringid: kunsti-, tantsu-, loovus- robootika-, jalgpalli- ja spordiring.

Kontaktid:

Postiaadress: Posti 5a Kohila, tel. 48 94 139;

Direktor Kristina Mägi, e-post: kristina.magi(at)kohila.edu.ee, tel 555 600 93
Õppealajuhataja Kaia Välling, e-post: kaia.valling(at)kohila.edu.ee
Direktori asetäitja majanduse alal Silva Ööpik, e-post: silva.oopik(at)kohila.edu.ee, tel 55517496

koduleht: http://www.kohilasipsik.ee/