Sotsiaaltööametnikud

Nimi Ametikoht Telefon Mobiiltelefon E-mail Skype
Väino Maasalu sotsiaalnõunik 4894788 55560086 vaino.maasalu(at)kohila.ee  
Maris Uutma lastekaitsespetsialist 4894795 55527661 maris.uutma(at)kohila.ee  

Triin Voodla

sotsiaaltööspetsialist

 

4894789 55560091 triin.voodla(at)kohila.ee kohila.vv.sotsiaaltoospetsialist

 

Projektid

Kohila valla puuetega inimeste kodude kohandamine

Lõpetatud projekt: Kohila valla puuetega inimeste elukohad

 

Elluviidav projekt: Kohila valla puuetega inimeste elukohad II 

Isikukeskne hoolekande mudel