Kui tavapäraset on vallarahvas oodatud suurele Vabariigi aastapäeva peole 23. veebruaril, siis sel aastal olid kutsutud vaid tunnustuse saajad. Palju õnne! Vaata...

Kohila valla teenetemärkide ja autasude üleandmise tseremoonia toimus 20. veebruaril Tohisoo mõisas

  Kui tavapäraset on vallarahvas oodatud suurele Vabariigi aastapäeva peole 23. veebruaril, siis sel aastal olid kutsutud vaid tunnustuse saajad. Palju õnne! Vaata...

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila Gümnaasiumi kohviku Vee- ja kanalisatsiooni rajamiseks. Täpsem kirjeldus on toodud lisas nr 1. Tellija: Kohila Gümnaasium, reg.kood 75027873 Kooli...

Kohila Gümnaasiumi pakkumuskutse: kohviku Vee- ja kanalisatsiooni rajamiseks.

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila Gümnaasiumi kohviku Vee- ja kanalisatsiooni rajamiseks. Täpsem kirjeldus on toodud lisas nr 1. Tellija: Kohila Gümnaasium, reg.kood 75027873 Kooli...

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila Gümnaasiumi kohviku elektrisüsteemi rajamiseks. Täpsem kirjeldus on toodud Lisa1.1 ja Lisa 1.2 Tellija: Kohila Gümnaasium, reg.kood 75027873 Kooli...

Kohila Gümnaasiumi pakkumuskutse: kohviku elektrisüsteemi rajamiseks

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila Gümnaasiumi kohviku elektrisüsteemi rajamiseks. Täpsem kirjeldus on toodud Lisa1.1 ja Lisa 1.2 Tellija: Kohila Gümnaasium, reg.kood 75027873 Kooli...

PÄEVAKORD Vallavanema informatsioon Detailplaneeringu vastuvõtmine. Kingumõisa Ettekandja vallaarhitekt Sille Rõõmus Kaasettekandja  maakomisjoni esimees...

Kohila vallavolikogu e-istung toimub Skype vahendusel 23.02.2021 kell 16.00.

PÄEVAKORD Vallavanema informatsioon Detailplaneeringu vastuvõtmine. Kingumõisa Ettekandja vallaarhitekt Sille Rõõmus Kaasettekandja  maakomisjoni esimees...

Kaitseliidu Harju malev korraldab 27.02 kell 12.00 kuni 28.02 kell 12.00 Pahkla harjutusväljal (Kohila vald, Pahkla küla, katastriüksuse nr 31701:003:0360, kinnistu omanik KL Rapla malev)...

Kaitseliidu õppused Pahklas 27.02-28.02

Kaitseliidu Harju malev korraldab 27.02 kell 12.00 kuni 28.02 kell 12.00 Pahkla harjutusväljal (Kohila vald, Pahkla küla, katastriüksuse nr 31701:003:0360, kinnistu omanik KL Rapla malev)...

  Tellija Kohila Vallavalitsus Vabaduse 1, 79804 Kohila reg.kood 75018851 Kontaktisik ...

Pakkumiskutse künnivareste arvukuse piiramiseks Kohila alevis

  Tellija Kohila Vallavalitsus Vabaduse 1, 79804 Kohila reg.kood 75018851 Kontaktisik ...

Kohila Vallavolikogu 26. jaanuari 2021. a otsusega nr 4 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Masti külas Pähklimetsa tn 11...

Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kohila Vallavolikogu 26. jaanuari 2021. a otsusega nr 4 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Masti külas Pähklimetsa tn 11...

Pakkumiskutse     Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg. kood 75018851 Vabaduse 1, 79804, Kohila alev, Rapla maakond ...

Kohila vallavalitsus kutsub osalema hankes „Urge - Prillimäe – Salutaguse kergliiklustee projekteerimine“.

Pakkumiskutse     Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg. kood 75018851 Vabaduse 1, 79804, Kohila alev, Rapla maakond ...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühing Kohila Maja  (registrikood 10407814, aadress: Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Kuusiku tn 15, 79805; edaspidi ettevõte)  08.01.2020...

Kohila Maja OÜ veeloa muutmise algatamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühing Kohila Maja  (registrikood 10407814, aadress: Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Kuusiku tn 15, 79805; edaspidi ettevõte)  08.01.2020...

Nüüd on avanenud uued turvalised võimalused kaasaegsete ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamiseks. Arveid saab alates 2021. aasta märtsist vastu võtta Bill.me keskkonnas. Mis on...

Jätkates Kohila valla e-teenuste arendamist, laiendab vallavalitsus koostööd arveldusplatvormiga Bill.me.

Nüüd on avanenud uued turvalised võimalused kaasaegsete ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamiseks. Arveid saab alates 2021. aasta märtsist vastu võtta Bill.me keskkonnas. Mis on...

  KOHILA VALLAVALITSUS ootab oma meeskonnaga liituma LASTEKAITSESPETSIALISTI Tööülesanded: laste ja perekonna abivajaduse...

Tööpakkumised: Lastekaitsespetsialistile ja planeeringute juhtivspetsialistile

  KOHILA VALLAVALITSUS ootab oma meeskonnaga liituma LASTEKAITSESPETSIALISTI Tööülesanded: laste ja perekonna abivajaduse...

Juba mitmendat aastat toetab riik koos kohalike omavalitsustega hajaasustuses elavaid perekondi eesmärgiga tagada seal elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike...

2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

Juba mitmendat aastat toetab riik koos kohalike omavalitsustega hajaasustuses elavaid perekondi eesmärgiga tagada seal elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike...

Kui on küsimusi taotlemise kohta või esineb tõrkeid taotluse esitamisel, siis palun võtke ühendust haridusnõunikuga. Kohila valla ARNO keskkonda saate Kohila valla kodulehelt Haridus ja kultuur...

Tuletame meelde, et kõik lapsevanemad, kes soovivad, et lasteaiakoha vabastus kolmanda ja enama lapse eest rakenduks 1. jaanuarist, peaks Kohila valla ARNO keskkonnas esitama taotluse 1. veebruariks

Kui on küsimusi taotlemise kohta või esineb tõrkeid taotluse esitamisel, siis palun võtke ühendust haridusnõunikuga. Kohila valla ARNO keskkonda saate Kohila valla kodulehelt Haridus ja kultuur...

Kohila Vallavalitsus soovib hinnapakkumist ja tehnilise lahenduse kirjeldust WiFi4U projekti vautšeri rakendamiseks. Soovime pakkumust vastavalt käesoleva hinnapäringu alusdokumen­dis...

Kohila Vallavalitsus soovib hinnapakkumist ja tehnilise lahenduse kirjeldust WiFi4U projekti vautšeri rakendamiseks.

Kohila Vallavalitsus soovib hinnapakkumist ja tehnilise lahenduse kirjeldust WiFi4U projekti vautšeri rakendamiseks. Soovime pakkumust vastavalt käesoleva hinnapäringu alusdokumen­dis...

Anname teada, et veebis on  25. jaanuarist kuni 21. veebruarini täidetav Raplamaa liikuvusuuringu küsimustik.  See on mõeldud täitmiseks kõigile Raplamaa elanikele. ...

Ootame kõiki maakonna elanikke osalema liikuvusuuringus

Anname teada, et veebis on  25. jaanuarist kuni 21. veebruarini täidetav Raplamaa liikuvusuuringu küsimustik.  See on mõeldud täitmiseks kõigile Raplamaa elanikele. ...

  Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Uku Torjus Kohila Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 10 „Kohila valla põhimäärus" muutmine. II lugemine ...

Kohila Vallavolikogu e-istung toimub Skype vahendusel 26. jaanuaril kell 16.00.

  Vallavanema informatsioon Ettekandja vallavanem Uku Torjus Kohila Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 10 „Kohila valla põhimäärus" muutmine. II lugemine ...

Alates tänasest kuvatakse ARNO keskkonnas lapsevanematele, kes vastavad Kohila valla määruses „ Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord "  loetletud soodustuste...

Lasteaia kohatasu soodustuse taotluste esitamine Kohila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Alates tänasest kuvatakse ARNO keskkonnas lapsevanematele, kes vastavad Kohila valla määruses „ Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord "  loetletud soodustuste...

Keskkonnalubade menetluse algatamise teated Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Kiirkandur (registrikood: 10111516, aadress Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla,...

Sutlema lubjakivikarjääri keskkonnalubade menetlemise algatamise teade

Keskkonnalubade menetluse algatamise teated Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Kiirkandur (registrikood: 10111516, aadress Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla,...

Pakkumiskutse                                                   ...

Kohila vallavalitsus kutsub osalema hankes „Vilivere tee rekonstrueerimise projekteerimine“.

Pakkumiskutse                                                   ...

AESPA, ORAVA TN 11 Kohila vallavalitsuse  11. jaanuari 2021. a korraldusega nr 8 kehtestati Orava tn 11  (katastritunnus 31704:006:0330)  kinnistu detailplaneering . ...

Detailplaneeringu kehtestamine

AESPA, ORAVA TN 11 Kohila vallavalitsuse  11. jaanuari 2021. a korraldusega nr 8 kehtestati Orava tn 11  (katastritunnus 31704:006:0330)  kinnistu detailplaneering . ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 25