« Tagasi

Kohila Vallavalitsus kavandab Tööstuse tänava rekonstrueerimist

Töö on jagatud kaheks etapiks, esimeses järjekorras rekonstrueeritakse lõik Vabaduse tänavast tervisekeskuseni. Rekonstrueerimise projekti koostas Landverk OÜ kaks aastat tagasi, projekti korrigeeriti käesoleval aastal. Ehituse riigihanke võitis Warren Teed OÜ (projektijuht Mart Hallimäe, mart@warren.ee), tellija esindajaks on T-Konsult OÜ (konsultant Ain Kendra, ain@t-konsult.ee).

Kavas on töödega alustada 22. juulil ja tee liiklusele taasavada enne kooliaasta algust. Liikluskorralduse osas on kavas Tööstuse tänava algus sulgeda, ümbersõit toimub Raudtee ja Kapa tänavate kaudu. Jalakäijate liiklus säilitatakse lasteaia-poolsel kõnniteel.

Lisaks teekonstruktsiooni asendamisele on suuremaks muudatuseks Kapa männiku poolse kõnnitee asendamine kergliiklusteega, mis viiakse Männi lasteaia juures mõned meetrid sõiduteest eemale. Pikendatakse ja korrastatakse ka lasteaia juures asuv Tööstuse tänava äärne parkimisala. Kooskõlastatult Keskkkonnaametiga langetatakse tee vahetusse lähedusse jäävad puud. Töid koordineerib valla ehitusnõunik Kalver Künnapuu, keda puhkuste perioodil asendab abivallavanem.