« Tagasi

13.04.2020 kell 15:00 – 17:00 toimub Elektrilevi AS plaaniline elektrikatkestus Hageri alevikus ja Sutlema külas.

Sellest tulenevalt on veevarustus Hageri alevikus ja Sutlema külas häiritud.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik võsa hooldusraie tõttu elektrivõrgu kaitsevööndis.

Tööd viib läbi Liinihoolduse Varad OÜ.

* Kui olete maja haldaja või Teie tarbimiskohas on alltarbijaid, palume võimalusel neid informeerida.

Palume vabandust elektrikatkestusest tingitud veevarustuse ebamugavuse pärast.