« Tagasi

Hanketeade: Kurtna tee teetööde kirjeldus

Kohila Vallavalitsus kutsub osalema hankes ,, Kurtna tee teetööde kirjeldus''

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

kontaktisikud: Karl - Kristjan Suits Tel 58 999 392,

Kurtna tee teetööde kirjelduse eesmärgiks on koostada tehniline kirjeldus, vastavalt millele saaks muuta teeolu ohutumaks, vastupidavamaks (külmakergete ja kandevõime poolest) ning sujuvamaks.

Asukoht: Kurtna tee, Vilivere küla.

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind.

Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus. Esitada objekti nimetus, iseloom ja töödemaht.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja akti esitamisel. Tellija jätab õiguse tellida tööd, mis vastavad eelarvelistele võimalustele.

Tehniline kirjeldus: Kurtna tee laiuseks on ettenähtud kogu tee pikkuses vähemalt 5m rekonstrueerimine. Lõpptulemuseks võiks olla kas tee 2.5x pindamine koos aluse väljavahetamisega või tee tsementstabiliseerimine koos pindamisega, koostada tuleks mõlema variandi kirjeldus ja mahuloend. Täna Kurtna tee Saku valla poolses osas toimub katendi taastamine, peale ühisveevärgi torude rajamist. Lisas näidatud taastamise piirkond ja taastatav teekonstruktsioon (paksu punase joonega osa on taastatav).

Tänane Kurtna tee olukord ja vajalikud tegevused:

  1. Olemasoleva tee pinnaproovide võtmine, ning vastavalt sellele teetööde kirjelduses katendikonstruktsiooni ehitamine.
  2. Teepeenrad on laiaks sõidetud/veetud ja neil ei ole kandevõimet.
  3. Veeäravoolud üle vaadata ja parandada ja luua vee äravoolu võimalus. (Eelvoolu kõrguse ja tegeliku veetaseme võrdlus – kas on võimalik tagada veeäravool, või on ainuke võimalus tee kõrguse tõstmine. Kui lokaalselt märgatavad kõrguse vahed, siis likvideerida põhjus. Võimalik (kui kõrgus eelvoolu suhtes lubab) et tuleks lahendada piirkonna kuivendamine liigvesi on probleemiks ka asustuses)
  4. Teepeenrad tuleks helkivate postidega tähistada,  võimalik, et rajada mõningad ootetaskud, et mitte sundida liiklejat teepeenrale.
  5. Kraavide puhastamine ja okste/võsa eemaldamine
  6. Halvas seisukorras truupide väljavahetamine
  7. Eduka teetööde kirjelduse koostamise käigus võib lisanduda täiendavalt töid, mida loetelus ei ole nimetatud.

 

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt  01.06.2020 kella 10.00 Kohila  Vallavalitsusse  kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: Karl-Kristjan.Suits@kohila.ee

 

Lisad:

Lisa1

Lisa2