« Tagasi

Kohila valla Hageri Rahvamaja – algkooli soojavee süsteemi ehitamine

Pakkumiskutse                                                     

12.09.2019

                                                        

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel.48 94 760

kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Maria Saarna tel 5358 4881

Objekt: Kohila vald

Asukoht: Kohila tee 18, Hageri alevik Kohila vald

Tööde kirjeldus: Hageri Rahvamaja – algklasside hoone soojavee torustiku ehitamine Hageri rahvamaja katlamajast kuni kõigi soojavee tarbijateni, vastavalt põhiprojektile  Töö number 18-083-VK  Invento OÜ (Lisa 1). Pakkumine esitada tuginedes Tabel -1 Veevarustuse seadmete ning põhimaterjalide loendile (Lisa 2). Vastavalt materjalide loetelule arvestada töö maht, vajadusel võib pakkuja lisada loetelusse tööde teostamise ridu. Esitada tuleb süsteemi töösse rakendamise hind koos viimistlustöödega. Viimistlustööde juures arvestada seina vigastamise kohast ca 30 cm kauguseni parandustöödega ja koristustöödega. Tegemist on haridusasutusega, kus toimub õppetöö.  Tellija reserv  on 5 % maksumusest, kuid Tellija reservi  kasutatakse ainult Tellija poolt aktsepteeritud täiendavate tööde teostamiseks. Töövõtja tuleb ehitustegevus dokumenteerida  ja kasutusluba taotleda.

Tööde teostamise periood: 30.09.2019 - 30.11.2019

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind. Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevuseteate tegevusalal  „Ehitamine"  ja antud valdkonnas Küttesüsteemide ehitamine.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2015 – 2018) netokäive hankelepingu esemele vastavas  (küttesüsteemide ehitamine) osas peab olema vähemalt 100 000 eurot. Pakkuja esitab vastava kinnituse.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel, mida tõendatakse  teostusjoonistega ja täitedokumentatsiooni esitamisel. 

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt  20.09.2019  kella 11.00 Kohila vallavalitsusse kabinetti nr 17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post kalver.kunnapuu@kohila.ee

LISA1

LISA2

Kalver Künnapuu

ehitusnõunik

tel. 5556 0080