« Tagasi

Pakkumuskutse Kohila Gümnaasiumi (Kooli 1, Kohila, Raplamaa, Eesti) Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatavate projektide bussitranspordi tarbeks.

Palume pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressile kohila@kohila.edu.ee hiljemalt 20.09.2019 kell 23.59. Pakkumuse koostamise aluseks on kooli poolt planeeritavate sõitude tabel.

Sõitude arv on indikatiivne, võib olla väiksem. Põhjuseks on, et ei tea täpseid kokkuleppeid õppeprogrammide teenusepakkujaga.

Transporditeenuse pakkuja valitakse välja sõitude kaupa, määravaks on hind. Palume pakkumuses eraldi välja tuua iga sõidu maksumus, 1 km hind, 1 ootetunni hind.

Teenuse pakkujal peab olema varasem õpilasteveo kogemus ning kehtiv tegevusluba reisijate veoks vähemalt kuni 01.07.2020. Pakkumiseks kasutatavad bussid peavad olema tehniliselt korras, varustatud turvavöödega. 52-kohaline bussi puhul kvalifitseerub ka 49-kohaline buss, kui ei ole märgitud teisiti.

Pakkumuse kvalifitseerumise osas tagasiside komisjonilt 5 tööpäeva jooksul peale pakkumuse esitamist.

Täpsustav info 55687882, janika.volga@kohila.edu.ee