« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 24.09.2019 kell 16.00 Kohila Koolituskeskuses

 
 
1. Vallavanema informatsioon
 
2. Kohila valla arengukava 2018–2025 muutmine. II lugemine
 
3. Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023. II lugemine
 
4. Kohila Vallavolikogu 27.10.2015 otsuse nr 31 „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine" muutmine
 
5. Hoonestusõiguse seadmine. Aespa, Nurmenuku 25a
 
6. Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Pahkla, Kingumõisa
 
7. Kohila Vallavolikogu 30.04.2019 otsuse nr 21 „Kohila valla esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Liitu" muutmine
 
8. Muud küsimused
 

Eelnõud:  https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?o=107&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50282