« Tagasi

Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek

Keskkonnaamet annab teada, et keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/264 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Seli-Angerja maastikukaitseala moodustatakse hetkel kaitse all oleva Seli-Angerja servamoodustiste kaitseala põhjal.

Seli-Angerja maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu koos eelnõu seletuskirja ja asukoha kaardiga on leitav järgnevalt:

Seli-Angerja kaitse-eeskirja eelnõu

Eelnõu seletuskiri

Maastikukaitseala kaart

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub Teid aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste  kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on oluline.

 

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Seli-Angerja maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn) hiljemalt 4.10.2019.

Eelnõu avalik arutelu toimub 14.10.2019 kell 16.00 Kohila vallamajas (Vabaduse tn 1, Kohila alev).

Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu 2019. aasta lõpus ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aastal.