« Tagasi

Enampakkumise teade: Kohila Tervisekeskuse ruumide rendile andmine

Kohila Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile Kohila Valla esmatasandi tervisekeskuse I korruse ruumid aadressil Tööstuse tn 5, Kohila alev (registriosa nr 1084737, katastritunnus 31801:009:0090) üldpinnaga 79 m2 tervishoiuga seotud või seda toetavate teenuste osutamiseks.

Ruumide üüri enampakkumise alghinnaks on 10 eurot/m2 kohta kuus. Ruumid antakse üürile tähtajatult.

Enampakkumise tingimused:

 1. Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 14.10.2019 kell 09:00.
 2. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega ,,Tööstuse tn 5 enampakkumine, mitte avada enne 14.10.2019 kell 09:15´´, Kohila Vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond.
 3. Pakkumised avatakse 14.10.2019 kell 09:15 Kohila vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond). Enampakkumise tulemustest teatatakse pakkujatele kirja või e-posti teel.
 4. Pakkumus peab sisaldama:
 • pakutava objekti aadress;
 • pakkuja nimi, elukoht /asukoht ning isikukood/registrikood;
 • pakkumine peab olema pakkuja/esindaja (volitusi tõendav dokument) poolt allkirjastatud, mis näitab nõusolekut enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel;
 • sõnadega väljendatud pakkumuse summat.
 1. Pakkumised esitamisel registreeritakse ja pakkumiste avamisel avatakse registreerimise järjekorras.
 2. Enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima pakkujaga üürilepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.
 3. Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust telefon: 489 4788, 55560086, e-post: vaino.maasalu@kohila.ee.