« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 29.oktoobril kell 16.00 Kohila Koolituskeskuses Tohisool

 

PÄEVAKORD

 1. Vallavanema informatsioon
 2. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine. Aardle ja Haasa kinnistute DP
 3. Kohila valla tänavavalgustuse omaosaluse finantseerimise garanteerimine
 4. Vallavara tasuta kasutusse andmine. Sutlema park
 5. Kohila Vallavolikogu aseesimehe valimine
 6. Esindajate tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidus
 7. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord
 8. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
 9. Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord
 10. Arvamuse andmine maavara geoloogilise uuringu loa andmise kohta. Pihali uuringuruum
 11. Muud küsimused

 

Jüri Vallsalu

Volikogu esimees

Link eelnõudele: https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?o=107&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50282