« Tagasi

Osale Kohila valla üldplaneeringu mõttenoppes

Osale Kohila valla üldplaneeringu mõttenoppes

Kohila vallavalitsus on koostamas uut üldplaneeringut ning kogub ideid piirkonna arengu kavandamiseks, et tagada läbimõeldud maakasutus ja ehitustegevus. Osaledes mõttenoppes annad oma panuse Kohila valla mõtestamiseks ning selle tuleviku visiooni välja töötamiseks. 

  • Milline on Kohila vald? Mis on Kohila valla väärtused?
  • Mis võiksid tulevikus olla valla arengut toetavad uued objektid ja kuhu neid rajada? Miks?
  • Milliseid arendusi tuleb jätkata või muuta või millistest loobuda?
  • Mis on minu jaoks olulised kohad (vallas, külas jne)?

Esita oma idee 20. november – 20. detsember 2019 veebis või paberkaardil Kohila vallamajas, Kohila raamatukogus, Tohisoo koolituskeskuses ja Hageri rahvamajas

Teeme koos üldplaneeringu, mis on igas mõttes Kohila valla vääriline!

Kliki alljärgneval lingil ja lisa oma ettepanek mõttenoppe kaardile:

Mõttenoppe kaart

TUTVUSTAV VIDEO

Kohila valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus

Juuresolevaks materjaliks on Kohila valla ÜP lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus peale arvamuste ja ettepanekute saamist. Esitatud ettepanekud ja seisukohad on leitavad antud dokumendi lõpus olevast koondtabelist. 

Kohila valla ÜP lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus