« Tagasi

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti KMH programmi avalik arutelu toimub 25. novembril 2019 algusega kell 16.00 Kohila Gümnaasiumis


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab
Rail Balticu raudteetrassi lõigu
„Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise
(KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee
põhimõtteline lahendus. Rail Balticu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi" raudteetrassi lõigu
ehitusprojekti KMH viiakse läbi 17,5 kilomeetri pikkusele lõigule Harju ja Rapla maakonna piirist
Hagudini, peamiselt Kohila valla territooriumil. Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi raudtee
ehitusprojektile, mille käigus koostatakse nimetatud lõigule täpsem lahendus.
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi" ehitusprojekti KMH
programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul
21.10-11.11.2019 elektrooniliselt TTJA
dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-26475, dokumendi viit nr 16-6/19-2051-
024.
KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post:
liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna
linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post:
roland.muur@rbe.ee.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi" ehitusprojekti
KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused saab esitada kirjalikult
TTJA-le hiljemalt 11. novembriks 2019 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või
paberkandjal aadressile Sõle 23A, Tallinn 10614.
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi" ehitusprojekti
KMH programmi avalik arutelu toimub 25. novembril 2019 algusega kell 16.00 Kohila
Gümnaasiumis (Kooli 1, Kohila, Raplamaa)