« Tagasi

Kohila Gümnaasium (Kooli 1, Kohila, Raplamaa, Eesti) kuulutab välja projekti nr. 2014-2020.1.03.17-0019 „Kohila Gümnaasiumi loodusainete labori rajamine ja kasutusele võtmine“ tarbeks bussitranspordi lihthanke.

 

Palume pakkumused esitada kirjalikult digitaalselt allkirjastatult aadressile kohila@kohila.edu.ee hiljemalt 28.11.2019. Pakkumuse koostamise aluseks on kooli poolt planeeritavate sõitude tabel.

Sõitude arv on indikatiivne, võib olla väiksem. Teenus tellitakse vastavalt tegelikule vajadusele.

Transporditeenuse pakkuja valitakse välja sõitude kaupa, määravaks on hind. Teenus tellitakse 2019/2020- 2021/2022 õppeaastateks.

Palume pakkumuses eraldi välja tuua iga sõidu maksumus, 1 km hind, 1 ootetunni hind.

Teenuse pakkujal peab olema varasem õpilasteveo kogemus ning kehtiv tegevusluba reisijate veoks vähemalt 01.07. 2022. aastani. Pakkumiseks kasutatavad bussid peavad olema tehniliselt korras, varustatud turvavöödega.
Pakkumuse kvalifitseerumise osas tagasiside komisjonilt 5 tööpäeva jooksul peale pakkumuse esitamist.

Täpsustav info 55687882, janika.volga@kohila.edu.ee