« Tagasi

Kohila Gümnaasiumi akende vahetamise pakkumuskutse

Lugupeetud pakkuja!

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila vallas Kooli tn 1 Kohila Gümnaasiumi hoone kõige vanema osa kahe klassi ja saali akende vahetamiseks. Töö käigus eemaldatakse olemasolevad aknad ja toimetatakse vastavalt Kohila valla jäätmehoolduseeskirjadele ehitusmaterjalide kogumispunkti. Uued aknad paigaldatakse vastavalt Kohila Gümnaasiumi akende vahetamise põhiprojektile.

Tegemist on haridusasutusega, kus toimub õppetöö. Tellija reserv on 5% maksumusest, kuid Tellija reservi kasutatakse ainult Tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud täiendavate tööde teostamiseks.

Tööde teostamise aeg: 20. aprill – 25. aprill 2020

Nõuded pakkujale

  • Pakkuja peab esitama Maksuameti poolse kinnituse, et pakkumuste esitamise tähtpäevaks on pakkuja täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused.
  • Pakkumise kvalifitseerumiseks peab pakkuja olema tutvunud objekti ja selle iseärasustega ning hinnanud planeeritud mahtude vastavust tegelikkusele.
  • Pakkumuse esitamise aluseks on Lisa 1 (Kohila Gümnaasiumi akende vahetamise põhiprojekt).
  • Pakkumuses peavad olema Lisa 1 tabelisse Kohila_gumnaasiumiakende_mahtudeloend_30.10.2019.xslx välja toodud kõikide pakutavate toodete ja teenuste kogused ja hinnad. Kui objektiga tutvumisel ilmneb täiendavaid töid, mida pole mahuloendis välja toodud, siis tuleb need lisada täiendava reana.

                                                          

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel, mida tõendatakse  teostusjoonistega ja täitedokumentatsiooni esitamisel.

Laekunud pakkumused vaatab komisjon läbi ja teeb otsuse kahe nädala jooksul alates pakkumuste esitamise tähtajast.

Digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumised esitada hiljemalt 06.12.2019 kell 17.00 aadressil kohila@kohila.edu.ee.

Küsimuste osas on kontaktisikuks Kohila Gümnaasiumi haldusjuht Märt Mäesalu, mart.maesalu@kohila.edu.ee, tel 5523372

Laekunud pakkumused vaatab komisjon läbi ja teeb otsuse kahe nädala jooksul alates pakkumuste esitamise tähtajast. Parima pakkumise valimise aluseks on odavaim kvalifitseerunud pakkumine.

LISA1