« Tagasi

Pakkumiskutse Kohila valla Sutlema lasteaia Linnupesa ventilatsiooni ehitustööde teostamiseks.

 29.05.2020

                                                        

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg. kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel.48 94 760

kontaktisik: Kalver Künnapuu ja  Helle Urve tel 5342 8977

Objekt: Sutlema lasteaed, Lasteaia tee 1/Köievabriku tee 8 Sutlema

Asukoht:  Kohila vald

Tööde kirjeldus: Ventilatsiooni ehitustööd teostada vastavalt pakkumislisas (Lisa 2) toodud ventilatsiooni projektile  Lisa 2 Ventilatsiooniseade SV1-Projekt ja hinnad esitada pakkumustabelis Lisa 1  Pakkumustabel Sutlema LA ventilatsioon. Ventilatsioonitööde järgselt tuleb teostada viimistlustööd seina ja lae avade ümber vähemalt 50 mm ulatuses. Viimistlusel kasutada ol ol viimistlusele võimalikult sarnaseid materjale ja värve. Konkreetne värvi valik kooskõlastada Helle Urve -ga. Pakkumine esitada tuginedes tabelile Lisa 1 Pakkumustabel Sutlema LA ventilatsioon. Pakkujal on kohustus võtta kohapealse ülevaatuse tegemise kinnitus taasesitamist võimaldavad viisis. Töövõtjal tuleb ehitustegevus dokumenteerida ja kasutusteatis taotleda.  

Tööde teostamise periood: 29.06.2020 -  17.08.2020,

Kasutusteatise taotlemine   17.08.2020 – 10.10.2020.

Muudatused vastavalt kokkuleppele Helle Urve -ga leppida kokku kirjalikult.

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind. Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevuseteate tegevusalal „Ehitamine" ja antud valdkonnas Ventilatsioonisüsteemide ehitamine.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta ( 2017 – 2019 netokäive hankelepingu esemele vastavas ( ventilatsioonisüsteemide ehitamine) osas peab olema vähemalt 100 000 eurot. Pakkuja esitab vastava kinnituse koos referentsobjektide kajastamisega ja Tellijate kontaktandete ( nimi, amet, tel ja e – post)

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel, mida tõendatakse teostusjoonistega ja täitedokumentatsiooni esitamisel.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 15.06.2020  kella 11.30  Kohila  Vallavalitsusse   kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee,

LISA 1

LISA 2

Kalver Künnapuu

ehitusnõunik

tel. 5556 0080