« Tagasi

Alustati lasteaiakohtade jagamisega ARNO süsteemis.

 Lasteaiakohtade järjekord süsteemis genereeritakse alles siis kui käivitatakse lasteaiakohtade jagamise protsess. Mistahes numbrid, mis olid eelnevalt lapse nime ees, ei tähendanud järjekorra numbrit. Lasteaiakohtade jagamine toimub süsteemis Kohila Vallavalitsuse 22.03.2019. aasta määruses nr 5 „Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord", https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019020 sätestatud tingimuste alusel. Kohtade saajate nimekiri luuakse vanuserühmade kaupa ning vanuserühmas paigutuvad lapsed avalduse laekumise järjekorras. Koha pakkumisel arvestatakse esmalt ikkagi esimese valiku lasteaiaga ja kui seal on juba kohad täidetud, siis järgmise eelistusega. Süsteem arvestab kohtade pakkumisel ka õdede ja vendadega, ehk kui lapsel on hetkel õde või vend kindlas lasteaias, siis sinna pakutakse ka temale kohta.

 

Lasteaiakohtade jagamine toimub kahes etapis. Esimese etapi kohad on pakutud, teavitused lapsevanemale tulevad süsteemist e-mailile ning nüüd on lapsevanemal viis tööpäeva aega selleks, et süsteemis kinnitada koha vastuvõtmine või see tagasi lükata. Kui te ei ole teavitust saanud, siis võite oma lasteaiakoha taotluse seisu vaadata otse süsteemis.  Kui vanem on Arnosse sisse loginud, siis avalehel on tal nähtav "Pakutud kohad"-> info, kellele ning millisesse lasteaeda on pakkumine tehtud ja seal järel on kaks nuppu "Võta vastu" või "Loobu kohast". Kui te soovite kohast loobuda ja vajutate "Loobu kohast" nupule, siis avaneb esimeses kastikeses vaade "Kohast loobumise põhjus*"  ja selle järel on rippmenüü. Rippmenüü tuleb ise avada ning valida sobiv põhjus.

Valides „Soovin kohta tulevikus"- siis muutub lapse lasteaias alustamise  õppeaasta, ehk 2020/2021 asemel on 2021/2022 ning enam teise kohapakkumiste ringi ta ei tule ega ei saa jooksvaid pakkumisi.

Valides „Soovin kohta teises lasteaias" - jääb uuesti järjekorda, samasse lasteaeda enam kohta ei pakuta ja võetakse teise ringi kohtade pakkumisse. Teises ringis ei ole garanteeritud esimese valiku lasteaia koha saamine.  

Juhul, kui soovite pakkumise võtta vastu, aga jääda aastaks järjekorda ning järgmisel õppeaastal ikkagi minna üle esimese valiku lasteaeda, siis palun võtke pärast koha kinnitamist ühendust haridusnõunikuga, kes taastab teie taotluse algse esitamise kuupäevaga - seda saab teha vaid administraator. Kahjuks ei ole endiselt võimalik kõigile soovijatele pakkuda lasteaia kohta esimese eelistuse lasteaias. Loodame, et järgmisel aastal seoses uue lasteaia valmimisega Aespal olukord muutub paremaks.

 

Lasteaiakohtade teine etapp toimub pärast esimese etappi lõppu ning siis tulevad pakkumisele kohad, mis on jäänud esimeses etapis täitmata, sest kohapakkumine on tagasi lükatud.

 

Lastel, kellele ei ole võimalik pakkuda lasteaiakohta sellel õppeaastal, on võimalus kasutada päevahoidu. Laste päevahoidude kohta, kus on võimalik hoida last alates 1,5-aastaseks saamisest kuni lasteaiakoha saamiseni, leiate infot Kohila valla kodulehelt Haridus ja kultuur valdkonna alt http://kohila.kovtp.ee/triinu-ja-taavi-paevahoid, http://kohila.kovtp.ee/linnupoja-paevahoid.

 

Väga oluline on silmas pidada, et te kindlasti kasutaks süsteemi sisselogimiseks Kohila valla ARNOt lingil https://piksel.ee/arno/kohila/.

Küsimuste ja probleemide korral palun võtke ühendust haridusnõunikuga telefonil 56224000 või e-mailil meeri.ehandi@kohila.ee