« Tagasi

Kohila Vallavalitsus kutsub osalema hankes ,,Olemasolevate truupide olukorra hindamine ja mõõtmine’’

 

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

kontaktisikud: Karl - Kristjan Suits Tel 58 999 392,

Teetruupide olukorra hindamise eesmärgiks on hinnata teetruupide olukorda ja mõõta truupide parameetreid.

Asukoht: Kohila vald

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind.

Nõutav on võimekus antud tööd edukalt teostada ja varasem truupidega kokkupuude, vajalik kirjeldada varasemat kokkupuudet truupidega.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja akti esitamisel. Tellija jätab õiguse tellida tööd, mis vastavad eelarvelistele võimalustele.

Tehniline kirjeldus:

Vastavalt Lisa 1 tabelile on vaja vaadata üle kõik truubid (180tk) ja täita tabel vastavate mõõtetulemustega (tabelis täita sinisel taustal olevad lahtrid).

  1. Määrata hetkene olukord (kas on vaja truupi hooldada või mitte)
  2. Truubi läbimõõt (diameeter)
  3. Truubi kogupikkus.
  4. Päiste olemasolu (kas on päised on/ei ole, kui on siis kas kividest, valatud betoonist või geokärg)
  5. Truubi materjal (raudbetoon, plast, metall, teras, kivitruup)
  6. Üldhinne 5 palli skaalal truubile.

 

Kõige lihtsam viis asukoha määramiseks on võtta tabelist tee number ja kopeerida see Maanteeameti teeregistrisse mis asub: https://teeregister.mnt.ee/reet/search sisestades teenumbri vastavasse lahtrisse, kaardil kuvatakse asukoht, tee meetrid jooksevad selles suunas, kuhu nooleotsad näitavad.

 

 Tööde teostamise periood 2020 suvi ja lepingu pikkuseks 2 kuud.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt  16.06.2020 kella 10.00 Kohila  Vallavalitsusse  kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: Karl-Kristjan.Suits@kohila.ee

 

Lisa