« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung 30. juuni kell 16.00 Kohila koolituskeskuses Tohisool

PÄEVAKORD

 
1. Vallavanema informatsioon
 
2. Arvamuse andmine maavara geoloogilise uuringu loa andmise kohta Pihali uuringuruumis
Ettekandja keskkonnanõunik  Nele Leitaru
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Andrus Saare
 
3. Arvamuse andmine Pihali II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Ettekandja keskkonnanõunik  Nele Leitaru
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Andrus Saare
 
4. Arvamuse andmine Rabivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Ettekandja keskkonnanõunik  Nele Leitaru
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Andrus Saare
 
5. Kohila valla kalmistute eeskiri. I lugemine
Ettekandja keskkonnanõunik  Nele Leitaru
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Andrus Saare
 
6. Koolieelse lasteasutuse kohatasu maksmisest vabastamine
Ettekandja haridusnõunik  Meeri Ehandi
Kaasettekandjad hariduskomisjoni esimees  Edith Maasik ja
eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
7. Koduteenuse osutamise kord
Ettekandja sotsiaalnõunik Väino Maasalu
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Alar Haabma
ja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
8. Kohila Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Ettekandja vallavanem  Uku Torjus
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees  Allar Haljasorg
 
9. Vallavara kasutusse andmine
Ettekandja abivallavanem Villu Karu
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Andrus Saare
ja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
10. Muud küsimused
 
Jüri Vallsalu
Volikogu esimees
 

 

Eelnõud: http://delta.andmevara.ee/kohila_vald/toimik/4343925/1