« Tagasi

KOHILA VALDA SAAB ESITADA TAOTLUSI PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILISEKS KOHANDAMISEKS

 

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. Kohanduse saaja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktandmed;

2. Füüsilise kohanduse kirjeldus (kirjeldada vajadust täpsemalt):

2.1  liikuvusega seotud toimingute parandamiseks;

2.2  hügieenitoimingute parandamiseks;

2.3  köögitoimingute parandamiseks

*Füüsiline kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist puudega inimese erivajadusest tulenevalt.

Vastavalt meetmele „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" on Kohila valla kohanduste arv vähemalt üks ning toetuse kogusumma 6 377 eurot.

Elanike taotluste alusel koostab omavalitsus taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle rahandusministeeriumile otsuse tegemiseks. Pärast toetusotsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ning rahandusministeerium kompenseerib valla kulud kuni 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Taotlus esitada hiljemalt 31. juuli 2020 Kohila Vallavalitsusele Vabaduse 1, Kohila või saata e-posti aadressile: vallavalitsus@kohila.ee.

Lisainformatsioon: Väino Maasalu, sotsiaalnõunik tel. 5556 0086 või vaino.maasalu@kohila.ee