« Tagasi

Kohila vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma finantsjuhti

 

Finantsjuhina on sinu vastutusvaldkonnaks Kohila Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantstegevuse suunamine ja koordineerimine ning vara ja rahaliste vahendite optimaalse kasutamise planeerimine läbi sinu koostatud ning volikogu poolt kinnitatud eelarve. Sa omad ülevaadet ja kontrolli eelarve täitmise üle ning nõustad vallavalitsuse teenistujaid ja hallatavate asutuste juhte finantsküsimustes. Erinevate raamatupidamisaruannete koostamise protsesside juhtimine on sinu jaoks loomulik tegevus ja sa oled võimeline aruandeid ise koostama. Finantside juhtimise kõrval oled sa ka hea meeskonnajuht ning saad seda näidata Kohila Vallavalitsuse finantssektori juhtimisel. Sina oled vallavalitsuse esimene kontakt suhtlusel pankade ja audiitoritega.

 

Oled sobiv kandidaat, kui vastad avaliku teenistuse seadusest tulenevatele nõuetele ja sul on:

 • kõrgharidus (soovituslikult magistrikraad) ning väga head raamatupidamise ja finantsalased teadmised;
 • eelnev töökogemus finantsjuhi või pearaamatupidajana (soovitatavalt avalikus sektoris ja vähemalt 2 aastat);
 • varasem kogemus erinevate raamatupidamisprogrammidega töötamisel;
 • tahe panustada kohaliku omavalitsuse finantsvaldkonna arengusse;
 • väga heal tasemel eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • väga hea planeerimis-ja analüüsivõime, oled täpne, kohusetundlik ning algatusvõimeline.

 

Meie meeskonnaga liitudes pakume sulle:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd ning võimalust õppida ja areneda;
 • konkurentsivõimelist palka mis jääb peale katseaega IV palgagruppi;
 • võimalust saada osa ühistest projektidest ja meeskonnaüritustest;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • võimalust kasutada töökorralduse reeglites ette nähtud kaugtööpäevi.
 • erinevaid sotsiaalseid garantiisid ja hüvitisi.

 

Kandideerimiseks esita palun oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 12.08.2020 aadressile vallavalitsus@kohila.ee või Vabaduse 1, Kohila 79804.

Lisainformatsioon: kantselei peaspetsialist Marion Peever, marion.peever@kohila.ee, 53076359, 4894790