« Tagasi

Kohila vallavolikogu e- istung 20. juuli kell 16.00 - 19.00

 

 

  1. Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekanne keskkonnanõunik Nele Leitarult (seletuskiri)

Kaasettekanne maakomisjoni esimees Andrus Saarelt (lisana olev maakomisjoni protokoll)

Eelnõu ja seletuskiri

 

Jüri Vallsalu

Volikogu esimees