« Tagasi

Kohila valla Prillimäe lasteaia Põnnipere ventilatsiooni-süsteemi II etapi ehitamine

Pakkumiskutse                                                          

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel.48 94 760

kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Anu Kaeval tel 5556 0049

Objekt: Kohila vald Prillimäe lasteaed Põnnipere

Asukoht: Lasteaia 7  Prillimäe alevik Kohila vald 79701

Tööde kirjeldus: Prillimäe lasteaia Põnnipere ventilatsiooni ehitamine vastavalt ol ol projektile (Lisa 2). II etapi käigus ehitatakse SV2 seade, saali, admin ruumide ja  Krõlli rühma ventilatsioon. Pakkujal on kohustus laes ja seinas tekitatud kahjustused taastada/viimistleda ca 50 cm kaugusele ava servast. Viimistlusel kasutada ol ol viimistlusele võimalikult sarnaseid materjale ja värve. Konkreetne värvi valik kooskõlastada Anu Kaeval -iga.  Pakkumine esitada tuginedes tabelile Lisa 1 Pakkumustabel II etapp. Pakkujal on kohustus võtta kohapealse ülevaatuse tegemise kinnitus taasesitamist võimaldavas viisis. Töövõtjal tuleb ehitustegevus dokumenteerida ja kasutusteatis taotleda.

Tööde teostamise periood:   lepingu sõlmisest alates  - 01.02.2021

Ehitustegevus                     15.10.2020 – 15.12.2020  (alust  rühmast Krõll)

Kasutusteatise taotlemine    15.12.2020 – 01.02.2021

Muudatused vastavalt kokkuleppele Anu Kaeval -ga leppida kokku kirjalikult.

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind. Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevuseteate tegevusalal  „Ehitamine"  ja antud valdkonnas Ventilatsioonisüsteemide ehitamine.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2017 – 2019) netokäive hankelepingu esemele vastavas  (ventilatsioonisüsteemide ehitamine) osas peab olema vähemalt 100 000 eurot. Pakkuja esitab vastava kinnituse koos referentsobjektide kajastamisega ja Tellijate kontaktandmetega (nimi, amet, tel ja e- post)  

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel, mida tõendatakse  teostusjoonistega ja täitedokumentatsiooni esitamisel. 

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 07.09.2020  kella 11.00 Kohila vallavalitsusse kabinetti nr 17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post kalver.kunnapuu@kohila.ee

LISA1

LISA2

Kalver Künnapuu

ehitusnõunik

tel. 5556 0080