« Tagasi

Kohila Vallavalitsus kutsub osalema hankes ,,Angerja oja silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks Sookruusi teel.“

 

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, Kohila alev, 79804

kontaktisikud: Karl - Kristjan Suits Tel 58 999 392,

Angerja oja silla projekteerimise eesmärgiks on muuta ohutumaks ja sujuvamaks praegust liiklussituatsiooni Angerja oja sillal Sookruusi teel ning tagada veehulkade läbilaskmine ilma teekonstruktsioone kahjustamata.

Asukoht: Sookruusi tee L1 kinnistul (katastritunnus 31701:001:0933), Angerja küla, Kohila vald.

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind.

Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus.

Töövõtjal esitada detailne mahutabel materjali- ja tööloenditega, mille alusel minnakse ehitushankesse. Töövõtja täidab mahutabelid valemitega, et Ehitaja saaks mahutabeli sisestamisel koostada pakkumise. Projekt esitada tellijale tutvumiseks kuupäevaks 15.01.2021, ning projekteerimistööd peavad lõppenud olema ja üle antud koos ehitusloa ja kooskõlastustega kuupäevaks 28.02.2021.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel ja akti esitamisel. Tellija jätab õiguse tellida tööd, mis vastavad eelarvelistele võimalustele.

Tehniline kirjeldus ja hanke korraldamise põhjus:

Praeguse silla amortiseerumine. Projekteerimise eesmärgiks on uue silla projekti koostamine vastavalt käesoleval ajal kehtivatele õigusaktidega kehtestatud tingimustele, nõuetele ja normidele. Seal hulgas arvestades keskkonnaministri 15.06.2004 määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis ja elupaikade nimistu" sätestatut. Valitud lahendus ei tohi tekitada paisutust ega vee-elustikule rändetõket st rajatis ei tohi muuta jõe põhja kõrgust.

Lähteülesanne:

  1. Ehitusloa taotlemine Kohila Vallavalitsusest
  2. Silla projekteerimine.
  3. Kooskõlastuste taotlemine (Keskkonnaamet, maaomanikud ja teised kellelt vajalik on)
  4. Olemasoleva silla laiendamine (täna on sillapealne sõidutee laius küllaltki kitsas). Autojuhtidele võiks silla ületamiseks olla ruumi vähemalt 6m, ehk põrkepiirde post võiks asuda tee telgjoonest 3m kaugusel (3m+3m = 6m teelaus).
  5. Liiklusohutuse tagamine (põrkepiirded, tähispostid jne)

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 25.09.2020 kella 10.00 Kohila Vallavalitsusse aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: Karl-Kristjan.Suits@kohila.ee

Lisad:

Projekt

Keskkonnaameti seisukoht