« Tagasi

Kohilas Viljandi mnt 9 asuva garaažiboksi number 26 enampakkumine

Kohila Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile garaažiboksi number 26 aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Viljandi mnt 9, üldpinnaga 86,6 m².

Enampakkumise alghind on üks (1) euro ühe ruutmeetri eest ühes kuus.

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust tööpäevadel telefoninumbril +372 56 606 911 või e-posti aadressil dorrit.okas@kohila.ee

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 30.09.2020.a kell 11:00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine Viljandi mnt 9, mitte avada enne 30.09.2020.a kell 11:00" ja pakkuja andmetega aadressile Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804 Kohila vald, Rapla maakond (Kohila Vallavalitsus).

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg);
  • kontaktandmed;
  • kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast ja üürile andmise tingimustest;
  • pakutav üürihind kalendrikuus kirjutatud sõnade ja numbritega;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt – volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri.

 

Pakkumised avatakse 30.09.2020.a. kell 11:15 vallamajas (Vabaduse tn 1, Kohila alev). Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesolevates tingimustes kirjeldatud nõuetele, enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge.

Enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine kümne (10) tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon.

Enampakkumise tulemustest teatatakse pakkujatele kirja või e-posti teel. Edukaima pakkujaga garaažiboksi üürilepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.