« Tagasi

Kaasav eelarve 2021

 


Kohila valla kaasava eelarve eesmärk on suurendada vallaelanike teadlikkust valla eelarvest, ergutada kodanikuaktiivsust, soodustada kogukonnapõhist koostööd,

leida lahendusi tekkinud vajadustele ning viia ellu uusi ideid.

Kaasava eelarve kogusumma on 15 000 eurot, sh vähemalt 5000 eurot ühe

objekti kohta. Ideid kaasavasse eelarvesse võib esitada igaüks.


Kaasava eelarve ideid võetakse vallavalitsuses vastu 15. oktoobrini.


Palume eelnevalt tutvuda kaasava idee menetlemise korraga, mis on avaldatud valla kodulehel http://kohila.kovtp.ee/kaasav-eelarve.

Ideed koos nõutava lisamaterjaliga tuleb saata aadressil merle.beljaev@kohila.ee.


Ajakava

  • Ideede esitamine vallavalitsusele 15. oktoobriks 2020. 

  • Laekunud ideede tingimustele vastavuse tuvastamine ja hääletusele minevate ideede väljavalimine 15.–30. oktoobril 2020.

  • Hääletamisele minevate ideede tutvustamine valla koduleheküljel ja valla Facebooki lehel alates 30. oktoobrist ja valla ajalehes 18. novembril 2020.

  • Hääletamine 20.–26. novembrini 2020.

  • Võitja väljakuulutamine detsembris 2020.

 

Hääletamine

  • Hääletus algab 20. novembril kell 9.00 ja lõpeb 26. novembril kell 12.00.

  • Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas.

  • Iga hääleõiguslik isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt.

  • Hääletamine toimub elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ja Kohila vallavalitsuse kantseleis vastuvõtuaegadel (Vabaduse 1, Kohila).