« Tagasi

Kohila valla arengukava muutmine 2020. aastal

Kohila valla arengukava on läbinud vallavolikogus esimese lugemise. Kõigil huvilistel on võimalik arengukavasse muudatusettepanekuid teha kuni 21. oktoobrini 2020. Arengukava materjalides oodatakse ettepanekuid peamiselt tegevuskavade osas. Ettepanekud saab saata e-posti teel vallavalitsus@kohila.ee, pannes kirja muudatusettepaneku asukoha vastavas dokumendis, sisu ja põhjenduse ning ettepaneku tegija nime. Arengukava muutmise materjalid koos seniste muudatusettepanekutega asuvad siin https://kohila.kovtp.ee/arengukavad.