« Tagasi

Avatud menetlusega projekteerimistingimused

LEHMA, PAHKLA KÜLA

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Lehma kinnistule (katastritunnus 31701:003:0122) uue tahesõnnikuhoidla ja lauda püstitamiseks. Osaühing Oruvälja kavandab laiendada Pahkla külas olemasolevat lihaveisefarmi, rajades olemasolevate ehitiste asemele uued kaasaegsed, nõuetele vastavad ehitised. Arvestades esitatud taotlust ning asjaolu, et laiendatavas farmis peetakse all 400 veise, ei ole vajalik keskkonnamõju eelhinnangu koostamine ega keskkonnakompleksluba taotlemine.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 02.11-16.11.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.
 
 
Kavandatavate tahesõnnikuhoidla ja veiselauda ligikaudne asukoht (markeeritud kollasega). Allikas: Maa-ameti fotoladu