« Tagasi

KOHILA VALLAVALITSUS OOTAB OMA MEESKONNAGA LIITUMA TEEDESPETSIALISTI

Tööülesanded:

 • teede, tänavavalgustuse ja infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;
 • valla teede suvi- ja talihooldetööde korraldamine ja järelevalve ning paikvaatluste ja välitööde teostamine;
 • tee ehitusega ja teehoiuga seotud riigihangete ja vähempakkumiste korraldamine ning  lepingute ettevalmistamine ning  täitmise järelevalve;
 • valla optimaalse liikluskorralduse, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse korraldamine;
 • teehoiukava ja teiste teehoidu käsitlevate arengudokumentide eelnõude väljatöötamise korraldamine;
 • valla teedel ja tänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine;
 • riiklikule teeregistrile andmete esitamise kohustuste täitmine;
 • isikute vastuvõtt ja nõustamine oma teenistuskohustustega seotud küsimustes;
 • valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ning vallavalitsuses ja vallavolikogus ettekandmine.

 

Ootame sind kandideerima, kui sa vastad avaliku teenistuse seadusest tulenevatele nõuetele ning sul on:

 • hea arvuti kasutamise oskus valdkonnas vajalike arvutiprogrammide valdamisega;
 • eesti keele oskus;
 • B-kategooria juhtimisõigus;
 • väga hea suhtlemisoskus, hea pingetaluvus, algatusvõimelisus, oskus töötada meeskonnas;
 • tahe panustada kohaliku omavalitsuse arengusse.

 

Kasuks tuleb:

 • valdkonda toetav kõrgharidus;
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • eelnev valdkondlik töökogemus.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ning väljakutseid pakkuvat tööd ning võimalust õppida ja areneda;
 • võimalust saada osa ühistest projektidest ja meeskonnaüritustest;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • võimalus kasutada töökorralduse reeglites ette nähtud kaugtööpäevi ja tervisepäevi;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • erinevaid sotsiaalseid garantiisid ja hüvitisi;
 • põhipalka peale katseaega 1500 eurot (bruto).

 

Avaldus ja CV koos võimaliku tööle asumise ajaga palume saata hiljemalt 05.11.2020 e-postiga marion.peever@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainfo: kantselei peaspetsialist Marion Peever, tel 53076359, e-post marion.peever@kohila.ee.