« Tagasi

Huvihariduse ja huvitegevuse lisarahastuse taotlused 2021 aastaks

 

Huvitegevus, millele toetust taotletakse, peab olema regulaarne ja juhendatud. Toetust on võimalik taotleda uute võimaluste loomiseks, seni toimivate tegevuste laiendamiseks  või tegevuste, mis käivitati lisarahastusega, jätkamiseks.

Rahastust võib kasutada näiteks õppe- ja tegevusvahendite soetamiseks, huvihariduse ja huvitegevusega seotud transpordi korraldamiseks, tegevuse läbiviijate töö tasustamiseks.

Seoses COVID-19 riskiga palume tegevused läbi mõelda ning pöörata rahastuse taotlemisel enam tähelepanu sellele, milliseid tegevusi on piiratud oludes võimalik läbi viia. Vahendite soetamist viiruse levik ei takista.

Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks (remonditööd sh), kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Täpsemat infot selle kohta, milleks on võimalik toetust taotleda  ja juhendmaterjale leiate pealkirja alt „Huvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsustele" järgmiselt veebilehelt.

ja sealt juhendmaterjal 

Uue perioodi taotlusi ning eelmise perioodi aruandeid ootame 14. detsembriks 2020. a. Vastava vormi leiate Kohila valla kodulehelt

Blanketid ® Kultuur, sport, noorsootöö, seltsitegevus, külade üritused ® Huvihariduse ja huvitegevus rahastuse taotlusvorm

Küsimuste korral või kui vajate abi vormi täitmisel, palun võtke ühendust haridusnõuniku Meeri Ehandiga meeri.ehandi@kohila.ee.