« Tagasi

Kohila valla sädeinimene 2020 on Mariann Saar ja aasta küla Prillimäe alevik

13. novembril anti Hageri rahvamajas pidulikult üle Kohila valla aasta küla ja sädeinimese tiitlid. Aasta külaks valitud Prillimäe alevik on silmapaistvalt aktiivselt ja muljet avaldavalt edukalt osalenud  Kohila valla võistkonnas maakonna tali- ja suvemängudel. Tihti moodustavad nad mõne ala koosseisust suure enamuse. Sellega on nad väga heaks eeskujuks teistele küladele, alevikele ja Kohila alevile. Lisaks panusele Kohila valla esindamisele ja mainekujundamisele on aktiivne sportimine oluline ka tervete eluviiside kujundamisel ning oluline komponent igaühetervishoius. Ka siin on just see alevik teistele asustusüksustele eeskujuks. Sportliku aleviku kujunemisel on oluline roll aleviku sädeinimesel Žanna Randmaal, kes on kaasanud alevike elanikke sportimisel. Žanna on ka aktiivselt seisnud erinevate aleviku murede lahendamise ja terve aleviku arendamise eest. Prillimäe alevik ei oleks selline, kui seal ei elaks Žannat, kellele läheb väga korda oma kodualeviku käekäik.

 

Kohila valla sädeinimene 2020 Mariann Saar on aastatid osalenud külaseltsi tegemistes vabatahtlikuna, nüüdseks kolm aastat juba Adila- Pihali Küla Seltsi juhatuse liikmena. Selle ajaga on ta suutnud koos teiste juhatuse liikmetega käima lükata uusi algatusi nii laste- ja noorte kui ka kogukonna täisealise elanikkonna seas.  Ta on näidanud ennast aastaid järjepidevalt parimast küljest ja andnud märkimisväärse panuse ühiskonda. Mariann on oma südameasjaks võtnud tervise edendamise Kohila vallas.

Marianil on  olemas kõik sädeinimeseks olemise jooned. Ta ei põlga pingutust, mis on vajalik eesmärgi saavutamiseks. Tema kreedo on: „õpetada suudan vaid seda, mida ise oskan, arendada seda, mida eesmärgi saavutamiseks vajan." Tema eesmärgiks on alati teiste inimeste abistamine ning tervise hoidmine. Ta täiendab ta oma teadmisi koos teiste  külaseltsi juhatuse liikmetega erinevatel koolitustel, et läbi selle panustada küla arengut. Eriti on talle südamelähedaseks teemaks ühiskonna nõrgemad, nii eakad kui ka lapsed. Käsile on võetud erinevate  projektide kirjutamised, et võimestada külaelu ja ning kogukonna liikmete tegevusi. Külaseltsiga ühiselt korraldatakse  nii traditsioonilisi üritusi kui ka on loodud uusi ettevõtmisi, et väärtustada kogukonna ühtsustunnet. Tema suur optimism ja soov midagi kohalikus elus ära teha on kogukonna jaoks edasiviiv jõud. Olles ise küll tagasihoidlikult tagaplaanil aga samas alati olemas, kui kellelgi on abi vaja. Ja just tänu oma rahuliku ja optimistliku meelele suudab ta enda ellu tõmmata teisi sarnaseid inimesi, kellega koos tegutsedes moodustab võimsa ja võimeka tuumiku.  Temast õhkub elujanu- ta soovib osaleda, kuulata, arutada, katsetada, muutuda  ning kõige tähtsam, et ta soovib seda teha koos külarahvaga. Ta  on see inimene, kes alati ütleb MEIE teeme, sest tema arvates peitub ühtsuses jõud. Ta ei ole inimene, kes sooviks särada kellegi arvelt aga ta on inimene kes, suudab panna särama kõiki, kes viibivad tema lähedal.

Palju õnne!

 

 

Aire Havakats

Kultuurinõunik