« Tagasi

Kohila Gümnaasiumi kohviku mööbli pakkumuskutse

 

Lugupeetud pakkuja!

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila vallas Kooli tn 1 Kohila Gümnaasiumi kohviku mööblile ja paigaldusele.

Pakkumus peab vastama kõikidele joonise  AS-5-02 ja joonise AS-5-01 toodud tingimustele. 

Pakkumus ei sisalda seadmeid.

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab olema pakkumuse esitamise kuupäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused. Pakkuja esitab koos pakkumusega Maksu- ja tolliameti poolt väljastatud tõendi 15. detsember 2020 seisuga.

- Pakkuja peab olema tutvunud objekti ja selle iseärasustega ning hinnanud jooniste vastavust tegelikkusele.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kohila@kohila.edu.ee hiljemalt 15. detsember 2020 kell 10.00.

Mööbli paigaldamise lõpptähtaeg 01 märts 2021.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega pakkumus.

Täpsem info ja küsimused:
Haldusjuht Märt Mäesalu, telefon 5523372, e-post mart.maesalu@kohila.edu.ee

LISA 1 Plaanid, vaated

LISA 2 Seadmed