« Tagasi

Kohila vallavalitsus kutsub osalema hankes „Liikluskorraldusvahendite paigaldus ja hooldamine“

Kohila Vallavalitsus soovib pakkumist Kohila valla teede ja tänavate (kokku 254 km) ääres olevate liikluskorraldusvahendite (LKV) üksikute komplektide paigaldamiseks ja hooldamiseks perioodil 01.01.2021. - 31.12.2022.

Tööde kirjeldused on toodud kululoendi tabelis.

Kululoendipõhised tööde ja mahtude selgitused:

1. Liikluskorraldusvahend = liiklusmärk, tänavasilt, alatahvel, suunaviit jms;

2. Korraline hooldusring on planeeritud 1x kahe kuu jooksul;

3. Kiirkorraline hooldusring ja kõik ülejäänud tabelis loetletud tööd on ainult vajaduspõhised, mis teostatakse hooldusringi käigus selgunud ja/või teavitamise teel tekkinud vajadusest;

4. Ühiku hind I = 1 komplekti hind 1-2 komplekti paigaldamise kohta;

5. Ühiku hind II = 1 komplekti hind 3 ja enama teineteisest kuni 100 m raadiuses paikneva komplekti puhul, kui neid paigaldatakse või eemaldatakse korraga;

6. Koguste arvestamisel on lähtutud varasema perioodi mahtudest, mis tähendab, et tegmist on ligilähedase töömahuga, mis võib vastavalt vajadusele muutuda, mitte garanteeritud töömahuga.

 

Liikluskorraldusvahendid tuleb paigaldada vastavalt ette nähtud standarditele EVS 613, EVS 614, EVS 615, majandus- ja taristuministri 13.07.2018. a määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.01.2011.a määrusele nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele".

Kohila valla teedel ja tänavatel on kasutusel 0-II suurusgrupi märgid.

LKV-d ja nende osad hangib Tellija käesoleva pakkumiskutse väliselt. Tellijal on olemas ruumid LKV-de ladustamiseks.

Pakkumise võib esitada kinnises ümbrikus pealkirjaga „Liikluskorraldusvahendite paigaldus ja hooldamine – mitte avada enne 22.12.2020. kell 10.00" Kohila vallamaja postkasti, aadressil: Vabaduse tänav 1, Kohila alev, 79804, või e-posti kaudu aadressile gert.kuling@kohila.ee

Pakkumise esitamise tähtaeg on 22.12.2020 kell 10.00

 

Parim pakkumine selgitatakse välja kululoendi põhiselt madalama koondsumma alusel. Koondsumma = (Maksumus I + Maksumus II) : 2

 

Töövõtjaga sõlmitakse töövõtuleping.

 

Lisainfo:

Gert Küling

teedespetsialist

58 99 93 92

gert.kuling@kohila.ee