« Tagasi

Tule päriselt Kohila valla elanikuks

 

Meile kõigile meeldib, et kodutee kulgeb mööda hooldatud, valgustatud ja lumest puhastatud tänavat. Väga tore on nii endal vaadata kui ka külalistele näidata heakorrastatud haljasalasid, mänguväljakuid, puhkealasid, kasutada vaba aja veetmiseks ja sõprade seltsis olemiseks kaunist saastamata loodust. Kõik päris Kohila valla elanikud on andnud selleks oma panuse, et siin nii oleks.

Kui inimese kodune aadress elanike registri järgi on sama, kus ta põhiliselt elab, siis aitab see lahendada mitmeidki kodupaiga probleeme ning muuta seda meeldivamaks ning turvalisemaks. Vabaühenduste liikmed viivad oma toredaid ideid ellu ja haaravad ka naabreid kaasa, et kodu ei lõppeks oma ukse või väravaga, et kodu jätkuks ka oma aia taga. Kuigi palju suudetakse ära teha hea pealehakkamise ja entusiasmiga, ei piisa siiski üksnes sellest – vaja on ka rahalist panust. Üle poole vallaeelarve tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks, mis laekub ainult nende elanike tuludelt, kes on laekumisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga valla elanike registris. Kuigi elanike arv on kasvanud, elab Kohila vallas alaliselt ikkagi suur hulk elanikke, kes on ühel või teisel põhjusel sisse kirjutatud mõnda teise omavalitsusse. 

Sissekirjutuse mittetegemiseks võib olla erinevaid põhjuseid, kuid omavalitsus saab meie ühiseid hüvesid luua ainult nende vahendite arvelt, mis valla eelarvesse laekuvad. Seepärast on vallavalitsus sunnitud investeeringute tegemisel ja teenuste osutamisel arvestama ka seda, kui palju sissekirjutatud elanikke mingis piirkonnas või tänaval elab. 

Olge päris meie oma Kohila valla inimesed! Suurema hulgana saavutame rohkem. Kaasalööva ellusuhtumisega on oma kodukandi probleeme palju kergem lahendada ja piisava elanike arvu puhul leitakse kindlasti kergemini ka rahaline kate.

Ühelt poolt annab see vallale võimaluse paremini planeerida kohalikku elukorraldust, sest kui on teada kasutajate hulk, on planeerimisvõimekus tõhusam ja tulevikuvaade selgem. 

Saab prognoosida, kui palju on vaja lasteaia- ja koolikohti, kui palju võib tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu, millised on huvigrupid, kes tarbivad vaba aja teenuseid, ja palju muud, olgu selleks teede korrashoid ja lumest puhtaks lükkamine või vallasisesed bussiliinid. Teiselt poolt on kõikide nende kohalike teenuste rahastamise eeldus maksude laekumine elanikelt, sest üksikisiku tulumaks moodustab ligikaudu 80% vallaeelarvest. 

2021. aastal laekuvate maksude aluseks on elanike registri andmed 2020. aasta 31. detsembri seisuga. 

Mida suurem on valla rahakott, seda suurem saab olla pakutavate teenuste hulk ja kvaliteet Vallal ei ole palju võimalusi tulubaasi suurendamiseks. Lisaks maksutulule on teenuste müük, riigi eraldatavad sihtotstarbelised vahendid ja erinevad projektitoetused. Ühe võimalusena saab ja kasutataksegi investeeringuteks laene. Need aga tuleb kokku lepitud ajal koos intressidega tagasi maksta. 


Kohila valla elanikuks registreerimine on imelihtne:

ELUKOHA REGISTREERIMINE

Elukoha registreerimiseks on tarvis esitada elukohateade.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust:

  • Saata elukohateade digitaalselt allkirjastatuna e-postile vallavalitsus@kohila.ee

Elukohateate e-postiga saatmiseks tuleb:
1. Laadida alla ja täita ära elukohateade.
2. Allkirjastada blankett ID-kaardiga. (Loe lähemalt ID-kaardiga allkirjastamise kohta www.id.ee.)
3. Saata aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Dokument peaks olema soovitavalt DigiDoc või DAD formaadis.

  • Täita elukohateade riigiportaalis www.eesti.ee kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid.

  • Täita elukohateade Kohila vallavalitsuses aadressil Vabaduse 1, Kohila, Raplamaa Vastuvõtuaegadel: teisipäeval kell 9.00-12.00 ja neljapäeval kell 13.00-17.00 (kaasa võtta isikut tõendav dokument).

  • Saata elukohateade postiga aadressil Kohila Vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804.


Elukohateate postiga saatmiseks tuleb:
1. Printida välja ja täita trükitähtedega elukohateade.
2. Lisada koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.
3. Saata dokumendid postiga aadressil: Kohila Vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804.Valik Kohila valla elaniku toetusi ja soodustusi 


• Sünnitoetus 

• Esmakordselt koolimineva lapse toetus 

• Lasteaia kohatasu soodustus 

• Huvihariduse toetus 

• Eralasteaia või -hoiu toetus 

• Sportlaste toetus 

• Erateede talihooldus (lumetõrje)

 

Saunapileti soodustus pensioniealistele