« Tagasi

Kohila vallavolikogu E-istung Skype vahendusel 29.12.2020 kell 16.00

KOHILA VALLAVOLIKOGU

E-ISTUNG Skype vahendusel

29.12.2020 kell 16.00

 

 1. Vallavanema informatsioon

Ettekandaja vallavanem Uku Torjus

 1. Nõusoleku andmine

Ettekandja abivallavanem Villu Karu

Kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja

maakomisjoni esimees Andrus Saare

 1. Avaliku kasutamise lepingu sõlmimine

Ettekandja jurist Dorrit Okas

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg

 1. Kohila Vallavolikogu 29. oktoobri 2019. a määruse nr 15 "Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord" muutmine

Ettekandja haridusnõunik Meeri Ehandi

Kaasettekandjad hariduskomisjoni esimees Edith Maasik ja

Eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg

 1. Kohila lasteaedade, Gümnaasiumi ja Koolituskeskuse hoolekogu liikmete

 valimise kord ja töökord

 Ettekandja haridusnõunik  Meeri Ehandi

 Kaasettekandja  hariduskomisjoni esimees Edith Maasik

 1. Raplamaa Hariduse Nõukoja liikme nimetamine

Ettekandja Raplamaa  Omavalitsuste Liidu kultuuri- ja hariduse spetsialist Imbi Kalberg, Kaasettekandja  hariduskomisjoni esimees Edith Maasik

 1. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 heakskiitmine. II lugemine

 Ettekandja arendusnõunik Herkki Olo

 Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees  Allar Haljasorg

 1. Kohila Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 10 „Kohila valla põhimäärus" muutmine.

I lugemine.

Ettekandja vallasekretär  Anu Suviste

Kaasettekandja  eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg

 1. Rahalise kohustuse võtmine

Ettekandja abivallavanem  Villu Karu

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees  Allar Haljasorg

 1. Kohila valla kalmistute kasutamise eeskiri. II lugemine

Ettekandja  keskkonnanõunik Agnes Saks

Kaasettekandja maakomisjoni esimees Andrus Saare

 1. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.

 Ettekandja maanõunik Varje Kajaste

Kaasettekandja maakomisjoni esimees  Andrus Saare

 1. Muud küsimused

Eelnõud: http://delta.andmevara.ee/kohila_vald/toimik/4343925/1

Jüri Vallsalu

Kohila Vallavavolikogu  esimees