« Tagasi

Asbesti sisaldavate jäätmete kaardistamine

Hea, Kohila valla elanik ja ettevõtja!
Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel proovime koos teiste valdadega kaardistada kinnistuid, kus leidub eterniiti või muid asbesti sisaldavaid materjale, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Nende leidmiseks ja hinnangulise koguse määramiseks vajame kõigi vallaelanike abi! Asbesti sisaldavate materjalide puhul on tegemist ohtlike jäätmetega! Asbesti sisaldab näiteks eterniit, aga ka muud vanad ehitusmaterjalid (nt isolatsioonimaterjalid).
Asbesti käitlemisel võib õhku paiskuda asbestitolmu, mis ei ole silmaga nähtav, kuid ohustab kõiki, kes seda sisse hingavad. Organismi sattunud asbestitolm võib tekitada asbestoosi, kopsuvähki ja teisi kopsuhaigusi. Ootame infot asbesti sisaldavate materjalide kohta, mis on kasutuskõlbmatud, on paigutatud selleks mitteettenähtud kohta ja võivad olla ohtlikud, kuid mille üleandmine (avalikelt aladelt ka koristus) nõuaks riigi- või kohaliku omavalitsuse poolset abi! Kaardistamise jaoks on vajalik teada materjalide võimalikult täpne asukoht (kinnistu aadress) ning hinnanguline kogus (1 m² eterniiti = u 15 kg).
Ootame ülestähendusi
ASBESTI SISALDAVATE TOODETE JA MATERJALIDE asukohtade ja hinnangulise mahu osas kuni 17.01.2021 e-mailile agnes.saks@kohila.ee või tööpäeviti telefoninumbril 5556 0084. Rõhutame, et hetkel on tegemist vaid ministeeriumi sooviga olukord kaardistada ning sellega ei tagata jäätmete üleandmist või kokku korjamist toetuste abiga.
Aitäh, et hoolid turvalisest elukeskkonnast!