« Tagasi

Muudatused seoses kohatasu soodustusega Kohila valla lasteaedades alates jaanuarist 2021. aastal

Kohila vallavolikogu võttis 29. detsembril 2020 vastu muudatused määruses „Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord". Alates 2021. aasta jaanuarist vabastatakse lapsevanem kohatasu  maksmisest Kohila valla koolieelses lasteasutuses käiva kolmanda ja enama lapse eest. Kohila valla lasteaedades on lasteaia kohatasu nüüd diferentseeritud järgmiselt:

  • lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2021 on 58,40 eurot;
  • juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes kuus 8% palga alammäärast ehk 2021. aastal 46,72 eurot;
  • kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk 2021. aastal  46,72 eurot;
  • ning kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last siis kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.

Soodustust on lapsevanemal õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Mõned näited, et selgitada muudatust, mis hakkas kehtima 2021. aasta jaanuarist:

  • Kui peres on kolm last, kellest kaks käivad lasteaias ja esimene laps on juba koolis. Sellisel juhul on alates 1. jaanuarist keskmise lapse eest on kohatasu 8% (hetkel 46,72 eurot) ja noorim on kohatasust vabastatud.
  • Kui peres on kolm last, kellest kaks on juba kooli jõudnud ning kolmas laps käib lasteaias, siis vanem lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei maksa.
  • Kui peres on kolm last, kellest üks õpib koolis, teine käib lasteaias ja kolmas on veel kodus,  siis lapse eest, kes käib lasteaias on kohatasu 8% töötasu alammäärast, ehk 2021. aastal 46,72 eurot.
  • Kui peres on neli last, kellest kaks käivad koolis ja kaks lasteaias, siis lasteaias käivate laste eest lapsevanem alates 1. jaanuarist kohatasu ei maksa.
  • puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse Kohila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Hetkel toimub avalduse esitamise funktsiooni arendamine. Loodetavasti saame taotluste vastuvõtmisega alustada 25. jaanuarist – siis ilmub lapsevanematele, kellel on peres kolm või enam lapsetotust saavat last taotluse esitamise nupp ARNO vaatesse.

31. jaanuariks esitatud taotluste alusel arvestatakse kohatasu soodustus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist. Edaspidi rakendatakse kuu lõpuks laekunud taotluste alusel soodustust alates järgmise kuu arvest kuni õppeaasta lõpuni. Kohatasu soodustus kehtib ühe õppeaasta, misjärel tuleb esitada uus taotlus. Soodustuse saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel lõpeb soodustuse kehtivus. Soodustuse saamise lõppemine võib olla seotud näiteks rahvastikuregistrijärgse elukoha muutusega, perehüvitise seaduse kohase lasterikaste perede lapsetoetuse saamise tingimuste muutumisega jms. Vastu võetud määruse leiate Kohila valla dokumendiregistrist.

Kuna ARNO keskkond on seotud kõigi valla haridusteenustega lapse haridusteel, siis julgustame kasutama ARNO keskkonda. Murede tekkimisel taotluste esitamisel ARNO keskkonnas võtke julgelt ühendust haridusnõunikuga ja kindlasti saame koos taotluse esitatud.  Endiselt jääb võimalus esitada taotlust paberkandjal või blanketil, kuid ka sellisel juhul peab haridusametnik selle sisestama ARNO keskkonda lapsevanema eest.

Soovime vallavalitsuse poolt rõõmsat ning põnevat haridusteed ning niipea kui saame valmis taotluste esitamise süsteemi, anname teada nii valla kodulehel kui sotsiaalmeedias.

Meeri Ehandi

haridusnõunik