« Tagasi

Kohila vallavalitsus kutsub osalema hankes „Vilivere tee rekonstrueerimise projekteerimine“

Pakkumiskutse                                                                                       08.01.2021

                  

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg. kood 75018851

Vabaduse 1, 79804, Kohila alev, Rapla maakond

kontaktisik: teedespetsialist Gert Küling

telefon 58 99 93 92

e-post: gert.kuling@kohila.ee

Objekt: Vilivere tee (3170008), Kohila vald

Tööde kirjeldus:

Eesmärgiks on koostada ehitusloa väljastamise aluseks olev eelprojekt Kohila vallas asuva Vilivere tee (3170008) rekonstrueerimiseks. Projekteerija ülesandeks jääb  protsess ehitusloa taotlemisest kuni ehitusloa väljastamiseni.

Projekteerimise aluseks võtta Vilivere tee projekteerimise lähteülesanne (Lisa 1) ja selle juurde kuuluvad lisad:

OÜ Reaalprojekt töö nr P19018 „Kohila vald, Rapla maakond Vilivere tee" teetööde kirjeldus (Lisa 2);

OÜ Reaalprojekt töö nr GL19018 „Kohila vald, Rapla maakond Vilivere tee" geotehniline pinnaseuuring (Lisa 3);

Kululoendi tabeli leht "II etapp" (Lisa 4), vajadusel korrigeerida vastavalt;

23. aprillil 2018.a Kohila Vallavalitsuse poolt kinnitanud projekteerimistingimused (Lisa 5).

Projekteerimisel lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusest nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" ja 09.01.2020 määrusest nr 2 "Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded" ning standardist EVS 907:2017 "Ehitusprojekt".

Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kes on esitanud Majandustegevuse registris projekteerimise kohta majandustegevusteate ning kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus, millele viidata hinnapakkumise tegemisel.

Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on madalaim hind.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 15.01.2021 kell 9.00 Kohila Vallamajja aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804, kabinet 21 või e-posti teel gert.kuling@kohila.ee

Küsimuste tekkimise korral kontakteeruda Kohila Vallavalitsuse teedespetsialistiga telefonil 58 99 93 92 või gert.kuling@kohila.ee

Lisa 1 Vilivere tee projekt

Lisa 2 Teetööde kirjeldus

Lisa 3 Geotehniline pinnaseuuring

Lisa 4 Kululoend

Lisa 5 Projekti tingimused

Gert Küling

teedespetsialist