« Tagasi

Tuletame meelde, et kõik lapsevanemad, kes soovivad, et lasteaiakoha vabastus kolmanda ja enama lapse eest rakenduks 1. jaanuarist, peaks Kohila valla ARNO keskkonnas esitama taotluse 1. veebruariks

Kui on küsimusi taotlemise kohta või esineb tõrkeid taotluse esitamisel, siis palun võtke ühendust haridusnõunikuga. Kohila valla ARNO keskkonda saate Kohila valla kodulehelt Haridus ja kultuur valdkonna alt, kus vasakul valikuribal on E-teenindus ARNO.

ARNO keskkonnas vanema vaates "Minu lapsed" tabeli üleval servas paremas nurgas on nupp "Munitsipaallasteaia lasteaiatasu soodustuse taotlus".  Selleks, et taotlus esitada, tuleks vajutada antud nupule.  Avaneval taotlusvormil kuvatakse taotluse esitaja kontaktandmeid, laste andmeid vastavalt rahvastikuregistri andmetele ning toetuse saamise alguskuupäeva – lapsevanem neid andmeid taotlusel muuta ei saa. Võimalus on "Muu info" alla vajadusel kirjutada informatsiooni, mida soovite vallaamentikule esitada. Taotluse esitamiseks tuleb vajutada nuppu "Esita taotlus" ning taotlus on jõudnud vallaametniku lauale menetlemisele.

 

Ilusat päeva soovides

Meeri Ehandi

Haridusnõunik