« Tagasi

Tööpakkumised: Lastekaitsespetsialistile ja planeeringute juhtivspetsialistile

 

KOHILA VALLAVALITSUS

ootab oma meeskonnaga liituma

LASTEKAITSESPETSIALISTI

Tööülesanded:

 • laste ja perekonna abivajaduse hindamine, laste ja perede abistamiseks meetmete pakkumine ning abivajavate laste juhtumikorralduse tagamine;
 • lapsi puudutavate küsimuste osas perede nõustamine;
 • lapsi puudutavates küsimustes vanemate vaheliste vaidluste lahendamise korraldamine ning vajadusel valla arvamuse esitamine kohtule ning valla esindamine kohtus lastega seotud menetlustes;
 • teenuste osutamise korraldamine puuetega lastele;
 • vanemlusprogrammide ning laste ja peredega seotud projektide koordineerimine ja korraldamine;
 • võrgustikuülene koostöö valdkonna spetsialistide, ametkondade ja muude organisatsioonidega;
 • lastekaitsealase ennetustöö korraldamine;
 • oma valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine vallavalitsusele, vallavolikogule ja nende komisjonidele.

Ootame sind kandideerima, kui vastad avaliku teenistuse seadusest tulenevatele nõuetele ning sul on :

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või oled valmis kutse omandama hiljemalt kaks aastat pärast tööle asumist;
 • varasem töökogemus laste ja peredega;
 • head teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • valmisolek meeskonna- ning võrgustikutööks;
 • kõrge pingetaluvus ning kohusetunne.

Kasuks tuleb:

 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ning väljakutseid pakkuvat tööd ning võimalust õppida ja areneda;
 • võimalust saada osa ühistest projektidest ja meeskonnaüritustest;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • võimalust kasutada töökorralduse reeglites ette nähtud kaugtööpäevi ja tervisepäevi;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • erinevaid sotsiaalseid garantiisid ja hüvitisi;
 • põhipalka peale katseaega 1300 eurot (bruto).

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Kandideerimine

Motivatsioonikiri ja CV koos võimaliku tööle asumise ajaga palume saata hiljemalt 14.02.2021 e-postiga marion.peever@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainformatsioon: sotsiaalnõunik Väino Maasalu, tel 55560086, e-post vaino.maasalu@kohila.ee.

_______________________________________________

 

KOHILA VALLAVALITSUS

ootab oma meeskonnaga liituma

PLANEERINGUTE JUHTIVSPETSIALISTI

Tööülesanded:

 • Kohila Vallavalitsuse ehitusvaldkonna teenistujate töö koordineerimine;
 • valla üld- ja detailplaneeringute ning kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute menetluse
  korraldamine;
 • planeerimisalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine vallavalitsusele, vallavolikogule ja nende komisjonidele;
 • detailplaneeringute digitaalse andmebaasi ja detailplaneeringute arhiivi haldamine ja
  korrastamine;
 • asjakohase planeerimisalase info ettevalmistamine kodulehel avaldamiseks;
 • planeeringute avalike arutelude korraldamine;
 • valla arengukavade koostamise (uuendamise, muutmise) menetluses osalemine;
 • oma valdkonna lepingute ettevalmistamine ja täitmise jälgimine.

Ootame sind kandideerima, kui vastad avaliku teenistuse seadusest tulenevatele nõuetele ning

 • omad erialast kõrgharidust;
 • tunned hästi valdkonda reguleerivat seadusandlust;
 • valdad valdkonnas vajalikke arvutiprogramme;
 • valdad eesti keelt;
 • oled hea suhtlemisoskuse ja pingetaluvusega;
 • soovid panustada kohaliku omavalitsuse arengusse.

Kasuks tuleb:

 • varasem juhtimiskogemus;
 • eelnev valdkondlik töökogemus;
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • B-kategooria juhtimisõigus;
 • geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastav kõrgharidus või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistus või ruumilise keskkonna planeerija kutse.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ning väljakutseid pakkuvat tööd ning võimalust õppida ja areneda;
 • võimalust saada osa ühistest projektidest ja meeskonnaüritustest;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • võimalust kasutada töökorralduse reeglites ette nähtud kaugtööpäevi ja tervisepäevi;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • erinevaid sotsiaalseid garantiisid ja hüvitisi;
 • põhipalka peale katseaega 1750 eurot (bruto).

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimine

Avaldus ja CV koos võimaliku tööle asumise ajaga palume saata hiljemalt 21.02.2021 e-postiga marion.peever@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainformatsioon: abivallavanem Villu Karu, tel 55560069, e-post villu.karu@kohila.ee.