« Tagasi

2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

Juba mitmendat aastat toetab riik koos kohalike omavalitsustega hajaasustuses elavaid perekondi eesmärgiga tagada seal elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlbulikest kuludest ning toetust saavad taotleda kõik sihtgruppi kuuluvad Kohila valla elanikud.

Kohila vallas peetakse prioriteetseteks valdkondadeks veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide lahendusi (majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine ning elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine), mis tagaks valla territooriumil valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjavee puhtuse ja säilitaks selle kvaliteedi.

Taotlusvoor avatakse 1. veebruaril ning taotlusi oodatakse kuni 1. aprillini 2021.

Nõudmised taotlejale, taotlusele jt programmiga seonduvad tingimused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuste programm."

Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Rahandusministeerium ning programmi elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus. Kohila valla elanike nõustab programmi osas valla keskkonnanõunik Agnes Saks (agnes.saks@kohila.ee, 5556 0084).

Asjakohased taotlus-ja aruandevormid ning juhendmaterjale leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse (www.rtk.ee) ning Kohila valla (kohila.kovtp.ee) veebilehelt.

Enne taotlemist tutvu kindlasti määruses toodud nõuetega ning veendu, et kuulud toetuste saajate sihtgruppi! 2021. aasta toetuste saajatega sõlmitakse lepingud eeldavalt suve II pooles ning abikõlbulikud kulud ja nendega seotud tegevused peavad olema tehtud hiljemalt 31. oktoobriks 2022.