« Tagasi

Kohila vallavalitsus kutsub osalema hankes „Urge - Prillimäe – Salutaguse kergliiklustee projekteerimine“.

Pakkumiskutse

 

 

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg. kood 75018851

Vabaduse 1, 79804, Kohila alev, Rapla maakond

kontaktisik: teedespetsialist Gert Küling

telefon 58 99 93 92 

e-post: gert.kuling@kohila.ee

 

Hanke eesmärgiks on koostada Kohila vallas, Urge-Vaida kõrvalmaanteega (11202) paralleelselt kulgeva (UPS) kergliiklustee, lõigul Urge ristmikust kuni Mõisa allee teeotsani, ehitusloa taotlemise aluseks olev põhiprojekt.

Detailsem projekteerimisülesanne on antud pakkumiskutse juurde kuuluva lähteülesandega, mille juurde kuuluvad ka lisad 1-6.

 

Põhiprojekti projekteerimisel lähtuda majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusest nr 2 "Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded", 17.07.2015 määrusest nr 97 "Nõuded ehitusprojektile", 03.08.2015 määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded", 03.08.2015 määrusest nr 102 „Tee ehitamise ja korrashoiu terminid", 05.08.2015 määrusest nr 106 „Tee projekteerimise normid"ning standardist EVS 907:2017 "Ehitusprojekt".  Projekt peab vastama Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele ja nõuetele.

 

Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kes on esitanud Majandustegevuse registris projekteerimise kohta majandustegevusteate ning kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus, millele viidata hinnapakkumise tegemisel.

 

Hankijal on õigus lisaks RHS §116 sätestatud alustele lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus) või hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms) või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel või langeb ära vajadus hanke eseme järele või on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks.

 

Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on projekteerimistööde madalaim hind. 

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 17.02.2021 kell 10.00 Kohila Vallamajja aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804, kabinet 21 või e-posti teel gert.kuling@kohila.ee

Küsimuste tekkimise korral kontakteeruda Kohila Vallavalitsuse teedespetsialistiga telefonil 58 99 93 92 või gert.kuling@kohila.ee

 

Lähteülesanne

Lähteülesande lisad

 

Gert Küling

teedespetsialist