« Tagasi

Pakkumiskutse künnivareste arvukuse piiramiseks Kohila alevis

 

Tellija

Kohila Vallavalitsus

Vabaduse 1, 79804 Kohila

reg.kood 75018851

Kontaktisik

keskkonnanõunik Agnes Saks

telefon 5556 0084

e-post agnes.saks@kohila.ee

 

vallaaednik Anu Adamson

telefon 5622 3000

Objekt

  1. Kohila alevis asuva Kapa männiku kaitsealasse kuuluvad katastriüksused:
  • Kapa männik (katastritunnus 31801:013:0006)
  • Männiku tn 22 (katastritunnus 31801:007:0001)
  • Tööstuse tn 3 (katastritunnus 31801:008:0150)
  1. Lastepargi, Kohila alev (kat.tunnus 31801:016:0006)
  2. Kooli tn 1, Kohila alev (kat.tunnus 31701:001:1208) kagupoolne ca 0,3 ha suurune ala)

Tööde kirjeldus

Künnivareste peletamine ning vareslaste pesade likvideerimine Kapa männik, Männiku tn 22, Tööstuse tn 3, Lastepargi ja Kooli tn 1 territooriumil asuvatelt puudelt kasutades selleks droone, tuulelohesid ning pistrikuid. Likvideeritud pesade kohta arvestuse pidamine ning hilisem aruandluse esitamine vastavalt Keskkonnaameti poolt väljastatud loale.

Tööde teostamise periood

Märts 2021 – ajani, kui vanalinnud loobuvad  pesade ehitamisest või pesas on munad

Aruandluse periood

Aruandluse sisu vastavalt Keskkonnaameti 01. veebruar 2021 kirjale nr 7-9/21/1485-2

 (https://adr.envir.ee/et/document.html?id=c066a7aa-1d26-40e8-b56c-163590b42016). Aruandluse esitamise periood hiljemalt 16. mai 2021. Aruanne edastada Kohila valla keskkonnanõunikule.

 

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind ja tähtaegadest kinnipidamise kinnitus. Tellija võib loobuda pakkumuskutsest, kui pakkumine ületab eeldatavat kulu.

Tasumine teostatud tööde eest toimub esitatud pakkumise alusel.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 26.02.2021 kella 12.00  e-postile agnes.saks@kohila.ee