« Tagasi

Kohila vallavalitsus kutsub osalema väikehankes „Kohila alevi piirkonna teede pindamine“

Hankija: Kohila Vallavalitsus, reg. kood 75018851

Vabaduse 1, 79804, Kohila alev, Rapla maakond

kontaktisik: teedespetsialist Gert Küling

telefon 58 99 93 92

e-post: gert.kuling@kohila.ee

Väikehanke objektiks on Kohila alevi asfaltkattega tänavate ühekordne kahe puistega (1,5x) pindamine ning kruusakattega teede eelpuistega kahekordne (2xE) pindamine.

Pindamisobjektide nimekiri on toodud tööde mahutabelis ning kujutatud joonistel.

Tööde teostamine on kirjeldatud dokumendis „Kohila alevi teede pindamise tehniline kirjeldus".

Tööde teostamise aeg on sõltuv ilmastikuoludest. Töid saab teostada, kui püsiv ööpäevane õhu- ja tee temperatuur on +10°C või rohkem. Hankija jaoks eelistatuim aeg on 2021.a. maikuu jooksul, leping sõlmitakse tähtajaga kuni 01.juuli.2021.

Hankijal on õigus lisaks RHS §116 sätestatud alustele lükata tagasi kõik pakkumused, kui ei ole tagatud piisav konkurents (laekub kaks või vähem pakkumust või vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus) või hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms) või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel või langeb ära vajadus hanke eseme järele või on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks.

Hanke eesmärk on välja selgitada pindamistööde teostamiseks parim pakkuja. Parima pakkumise väljaselgitamise aluseks on madalaim hind pakkuja poolt täidetavas mahutabelis.

Pakkumiskutsele vastab pakkuja, kelle vastu Maksu- ja Tolliametil puuduvad nõuded. Nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus, millele viidata hinnapakkumise tegemisel.

Allkirjastatud hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 19.04.2021 kell 12.00 Kohila vallamajja aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev, 79804, kabinet 21 või e-posti teel gert.kuling@kohila.ee

Paberkandjal esitatud pakkumise teavitamisest ja üldiste täpsustavate küsimuste tekkimise korral kontakteeruda Kohila Vallavalitsuse teedespetsialistiga telefonil 58 99 93 92 või gert.kuling@kohila.ee

 

Gert Küling

teedespetsialist