« Tagasi

Vajalik info lapsevanematele enne lasteaiakohtade jagamise protsessiga alustamist

Maikuu esimesel nädalal alustame lasteaiakohtade jagamise protsessi 2021/2022 õppeaastaks. Sellega seoses palume vanematel aprillikuu jooksul sisse logida Kohila valla ARNO süsteemi - valla kodulehel ülaservas roheliselt väljalt valige „Haridus ja kultuur" ning seejärel vasakul valikuribal on E-teenused, kust saab siseneda ARNOsse ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga.

Palume üle vaadata, kas teie kontaktandmed on õiged – eelkõige e-maili aadress, sest sellele tuleb ARNO keskkonnast automaatne teavitus lasteaiakoha saamise kohta, ning kas lasteaia eelistused on sellised, nagu olete soovinud.

Aespa lasteaia järjekorras olevate laste osas palun vanematel järele mõelda, millises lasteaias võiks olla asenduskoht kuni Aespa lasteaia valmimiseni ning märkida see taotlusel esimese eelistusena. Me oleme läbi viinud Aespa lasteaia ehitushanke ning ehitaja on olemas. Hetkel on veel 10-päevane vaidlustuste esitamise aeg ning seejärel saame minna edasi ehitusprotsessiga. Kuna protsess on veninud meist mitteolenevatel põhjustel, siis on hetkel selge, et 2021 aastal me lapsi Aespa lasteaeda vastu võtta ei saa – maja valmib 2022. aasta esimeses pooles.

Aespa lasteaia valmimisel 2022. aastal viime läbi kohtade jagamise eraldi sinna lasteaeda ning kõigil vähemalt kaheaastastel lastel, kes sinna lasteaeda soovivad minna, see võimalus tekib. Kui te olete märkinud esimeseks eelistuseks lasteaia, mida te soovite asenduskohana, siis pärast koha saamist asenduslasteaias saab haridusnõunik teie lasteaiakoha taotluse taastada algse esitamise kuupäevaga ning märkida esimeseks eelistuseks Aespa lasteaia. Selleks palun andke märku haridusnõunikule kui teil on pakutud asenduskoht ARNOs kinnitatud. Eesmärk on ikkagi see, et laps saaks käia elukohale lähimas lasteaias. Kahjuks ei ole võimalik minna kohe otse soovitud lasteaeda. Samas, kui maja juba ehitama hakatakse, on lastel põnev seda jälgida ning tekkiv rõõmus ootus ehk korvab uude lasteaeda üle minemise stressi.

Aespa laste üleminemisel valla teistes lasteaedades vabanevad kohad täidetakse jooksvalt taotluste alusel.

Lasteaiakohtade jagamise protsessist ka lühidalt. Protsessi käivitamisel süsteemis moodustub lastest järjekord vanuserühma alusel ning vanuserühmas järjestuvad lapsed lasteaiakoha taotluse esitamise kuupäevade järgi vastavalt Kohila valla määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019020. Süsteem võtab esimeses etapis kohtade jagamisel arvesse veel vennad-õed seoseid, ehk võimalusel saavad ühe pere lapsed koha samasse lasteaeda. Koha saamine esimese eelistuse lasteaeda ei ole 100% kindel – see sõltub lapse vanuserühmast ja paigutusest vanuserühma sees. Kohti hakatakse jagama vanematest lastest nooremate poole ning esimese eelistuse alusel, kuid juhul kui paigutamise järje jõudmisel lapseni on esimese eelistuse lasteaed juba täis, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda või kolmanda eelistuse lasteaeda. Juhul kui 2. ja 3. eelistuse lasteaeda pole märgitud, valib süsteem võimalusel lapse elukohale lähima  lasteaia kuhu veel on kohta võimalik pakkuda.

Lapsevanem saab teavituse ARNO süsteemis märgitud e-maili aadressile. Reeglina on see lapsevanema aadress, kes esitas taotluse süsteemis. ARNO vaates näeb see väli välja selline:

Lapsevanemal on 7 päeva aega pakkumise vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks. Tagasilükkamisel tuleb valida rippmenüüst põhjendus – näiteks ei soovi sellel õppeaastal kohta või soovin kohta teises lasteaias. Juhul, kui valitakse variant, et soovin kohta teises lasteaias, pakutakse vanemale kohta teises voorus mõnda teise lasteaeda. Kui tagasilükkamise põhjus on see, et ei soovi kohta sellel õppeaastal, siis teises voorus kohapakkumist ei tule. Aegunud pakkumisele lapsevanem enam vastata ei saa. Sellisel juhul tuleb võtta ühendust haridusnõunikuga. Mida kiiremini lapsevanemad pakkumisele reageerivad, seda kiiremini saab edasi minna teise vooruga.

Lasteaiakohtade jagamise protsess võtab aega – see võib kesta kuni juuni keskpaigani ning veel mõned üksikud kohad võivad jääda täitmiseks ka suve teise poolde. Alustame mais ja liigume etapiviisi edasi. Püüame leida koostöös lahendusi ja tulla mõlemalt poolt vastu – see saab olema viimane aasta, kus koha saamine lasteaeda või päevahoidu on keeruline. Kohila vallavalitsuse poolelt oleme teadlikud oma seadusejärgsetest kohustustest ning me pingutame selle nimel, et valikud ja võimalused läheksid paremaks ning vajalikud teenused oleksid kättesaadavad.  Kui 2022. aastal valmib uus 4-rühmaline lasteaed Aespal, siis on järgnevateks aastateks olemas vajalikud lasteaiakohad meie valla lastele. Küsimuste korral palun võtke ühendust valla haridusnõunikuga.

Meeri Ehandi

Kohila valla haridusnõunik