« Tagasi

Teade Sutlema riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Sutlema riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga
alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.
Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel 
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huvigaalad/ettepanekud

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Sutlema ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huvigaalad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad

Ootame koostatud Sutlema ümbruse riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna,elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile raplamaa@rmk.ee 13. maiks 2021. a.
Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsamajandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad
 

Heade soovidega
Margus Emberg
RMK Raplamaa metsaülem

raplamaa@rmk.ee
514 2148