« Tagasi

Kaasava eelarve ideid võetakse vallavalitsuses vastu 15. oktoobrini.

 

Kaasav eelarve 2020

Kohila valla kaasava eelarve eesmärk on suurendada valla elanike teadlikkust valla eelarvest, ergutada kodanikuaktiivsust, soodustada kogukonnapõhist koostööd,

leida lahendusi tekkinud vajadustele ning viia ellu uusi ideid.

Kaasava eelarve kogusumma on 15 000 eurot, sh vähemalt 5 000 eurot ühe

objekti kohta. Ideid kaasavasse eelarvesse võib esitada igaüks.

Kaasava eelarve ideid võetakse vallavalitsuses vastu 15. oktoobrini.

Palume eelnevalt tutvuda kaasava idee menetlemise korraga, mis on avaldatud valla kodulehel http://kohila.kovtp.ee/kaasav-eelarve.

Ideed koos nõutava lisamaterjaliga tuleb saata aadressil  merle.beljaev@kohila.ee

Ajakava

  • Ideede esitamine vallavalitsusele 15. oktoobriks 2019
  • Laekunud ideede sobivuse tingimustele vastavuse tuvastamine ja hääletusele minevate ideede väljavalimine 15. – 30. oktoobril 2019
  • Hääletamisele minevate ideede tutvustamine valla interneti koduleheküljel ja valla facebookis alates 30. oktoobrist ja valla ajalehes 20. novembril 2019.
  • Hääletamine 20. – 26. novembrini 2019
  • Võitja väljakuulutamine detsembris 2019

Hääletamine

  • Hääletus algab 20. novembril kell 9.00 ja lõpeb 26. novembril kell 12.00.
  • Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas.
  • Iga hääleõiguslik isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt.
  • Hääletamine toimub elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ja Kohila Vallavalitsuse kantseleis tööajal (Vabaduse 1, Kohila ).

Vaat alisa SIIN